Práce od září a vratka daně

štítky Daně Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Daňovou vratku za rok 2021 dostanou i zaměstnanci, kteří nepracovali celý rok, např. z důvodu nástupu do zaměstnání až po škole.

V ročním zúčtování daně uplatní mzdová účetní slevu na poplatníka za rok 2021 vždy v částce 27840 Kč, bez ohledu na to, kolik měsíců zaměstnanec skutečně pracoval. Při výpočtu měsíční čisté mzdy se během roku 2021 uplatňovala sleva na poplatníka v poměrné výši 2320 Kč.

Zaměstnanci, kteří neodpracovali všech 12 měsíců tedy během roku nevyužili slevu na poplatníka v plné výši a z tohoto důvodu zaplatili na měsíčních daňových zálohách více, než činí jejich roční daňová povinnost a po provedeném ročním zúčtování daně za rok 2021 dostanou na účet daňovou vratku.

Příklad

Paní Aneta nastoupila do zaměstnání od června 2021. V měsících lednu až květnu byla nezaměstnaná. Při výpočtu čisté měsíční mzdy uplatňovala pouze slevu na poplatníka v částce 2320 Kč. Na měsíčních daňových zálohách paní Aneta odvedla částku 24660 Kč. V ročním zúčtování daně se však uplatní sleva na poplatníka ve výši 27840 Kč, přičemž během roku byla využita pouze z částky 16240 Kč (2320 Kč × 7 měsíců). Paní Anetě tedy vznikne nárok na daňovou vratku ve výši 11600 Kč.

Jak vysoká může být vratka?

Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka nemůže být daňová vratka za rok 2021 vypočtená v ročním zúčtování daně vyšší než částka souhrnně zaplacené zálohové daně z příjmu fyzických osob během roku 2021.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP