Daňový přeplatek při uplatnění slevy na manželku

štítky Daně Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

V případě, že manželka (manžel) má vlastní rozhodné příjmy za rok 2021 nižší než 68 tisíc Kč, potom je možné v ročním zúčtování daně uplatnit slevu na manželku v částce 24840 Kč.

Nárok na slevu na manželku vzniká, pokud má vlastní rozhodné příjmy do 68 tisíc Kč. Do hodnoceného příjmu se počítají všechny příjmy mimo taxativně uvedené příjmy v zákoně o dani z příjmu. Mezi nehodnocené příjmy patří zejména dávky státní sociální podpory. V praxi tedy nejčastěji vzniká nárok na slevu na manželku, jestliže je na rodičovské dovolené a pobírá pouze rodičovský příspěvek.

Sleva náleží až za celý rok

Slevu na poplatníka, slevu na studenta nebo daňové zvýhodnění na děti je možné uplatňovat již při výpočtu měsíční čisté mzdy. Slevu na manželku (manžela) však nikoliv, tuto daňovou slevu je možné uplatnit až za celý kalendářní rok. Zaměstnanci dokládají mzdové účetní čestné prohlášení, že manželka neměla vlastní rozhodné příjmy překračující zákonný limit 68 tisíc Kč. Z důvodu uplatnění slevy na manželku vzniká nárok na vysokou daňovou slevu 24840 Kč, na držitele průkazu ZTP/P potom dokonce ve dvojnásobné výši.

Praktický příklad

Zaměstnanec Pavel má manželku na rodičovské dovolené a po celý rok 2021 uplatňoval daňové zvýhodnění na jedno dítě. Za celý rok 2021 bylo zaměstnanci Pavlovi sraženo na měsíčních daňových zálohách 43356 Kč. Zaměstnanec Pavel má nárok na slevu na manželku za rok 2021 ve výši 24840 Kč. Zaměstnanec Pavel tedy dostane po provedeném ročním zúčtování daně daňovou vratku ve výši 24840 Kč, o tuto částku bude mít vyšší čistou mzdu.

Petr Gola

Další články k tématu Zaměstnanci a vratka daně

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP