Daně a mzdy

Daně Pojištění Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

Na výpočet daně z příjmu fyzických osob má vliv, jaké daňové slevy zaměstnanec uplatňuje, v ročním zúčtování daně je možné uplatnit i daňové odpočty. Všechny rozhodné skutečnosti musí přitom zaměstnanec zaměstnavateli oznámit.

Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

Zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti musí počítat s nižšími legislativními nároky oproti zaměstnancům pracujícím na standardní pracovní smlouvu.

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Pokud zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele výpověď z důvodů, na kterých nenese vinu, tj. zejména z důvodu nadbytečnosti, tak mu náleží odstupné. Kdy odstupné nenáleží?

Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

Pracovní smlouva musí být vždy sjednána písemně a musí obsahovat druh práce, místo nebo místa výkonu práce a den nástupu do práce. Mzda v pracovní smlouvě uvedena být nemusí.

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Zaměstnanec může podat výpověď z pracovního poměru i bez uvedení důvodu, zaměstnavatel však musí písemnou výpověď vždy odůvodnit v souladu s ustanoveními zákoníku práce.

Reklama

Daně Pojištění čtení na 2 minuty

Pro účely placení zdravotního pojištění jsou osobami bez zdanitelných příjmů např. i lidé pouze s příjmy z nájmu. I OBZP tedy musí v praxi podávat daňové přiznání.

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

Osoby bez zdanitelných příjmů přivydělávající si během roku na některé z pracovních dohod mohou v některých případech obdržet zaplacenou daň zpět. Podívejme se na praktický příklad.

Penze Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Zdravotní pojištění musí být vždy placeno, sociální nikoliv. Některé OBZP si tedy řádné platí zdravotní pojištění, ale sociální pojištění neplatí. Co to znamená?

Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Osobám samostatně výdělečně činným byly v důsledku epidemie koronaviru prominuty zálohy na zdravotním pojištění v minimální výši. Mají nárok na úlevu i OBZP?

Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

V Česku nelze neplatit zdravotní pojištění. Každý občan s trvalým pobytem v ČR je pojištěn u některé ze sedmi zdravotních pojišťoven na trhu. Kdo je pro zdravotní pojišťovnu OBZP?

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Většina zaměstnavatelů uzavírá se svými zaměstnanci pracovní smlouvy se sjednanou zkušební dobou. Výhodou je případné rychlé ukončení pracovního poměru, když se zaměstnanec neosvědčí.

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí