Daně a mzdy

Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

Zdravotní pojištění musí být vždy placeno, proto je potřeba si plnit veškeré zákonné povinnosti, v opačném případě může vzniknout dluh na pojistném, penále nebo být uložena pokuta.

Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

Platbě zdravotnímu pojištění podléhají pouze aktivní příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti. Jak je to s lidmi, kteří nemají aktivní příjem? Jak se odvádí zdravotní pojištění z více příjmů?

Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za 12 kalendářních měsíců, jedná se o jednoduchý administrativní úkon. Na co si však dát pozor?

Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

Práce na některou z pracovních dohod je v některých situacích výhodná, a to i z důvodu, že do limitu se neplatí zdravotní pojištění.

Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Všichni občané s trvalým pobytem v Česku jsou ze zákona zdravotně pojištěni. Ze systému zdravotního pojištění se nelze odhlásit. V Česku aktuálně působí na trhu 7 zdravotních pojišťoven.

Reklama

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

Daňové odpočty a daňové slevy významným způsobem snižují roční daňovou povinnost na dani z příjmu fyzických osob. Daňová úspora může být v řádech desetitisíců korun.

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

Daňoví poplatníci uplatňující v daňovém přiznání daňové zvýhodnění na děti vyšší než mají vypočtenou daň z příjmu, obdrží od státu daňový bonus.

Daně Školkovné čtení na 2 minuty

Rodiče s dětmi mají nižší daňovou povinnost než bezdětní občané. Rodiče s dětmi mají při splnění zákonných podmínek nárok na daňové zvýhodnění a školkovné.

Daně Školkovné čtení na 2 minuty

Všichni daňoví poplatníci uplatní v daňovém přiznání za rok 2019 daňovou slevu na poplatníka v částce 24840 Kč. Jaké další daňové slevy lze uplatnit?

Daně čtení na 2 minuty

Daňový základ za rok 2019 snižují nezdanitelné položky neboli daňové odpočty. Rozhodně se nevyplatí na některou daňovou úlevu zapomenout, daňová úspora může být dosti významná.

Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

Podívejme se na praktické výpočty náhrady za auto u zaměstnance a živnostníka dle legislativy roku 2020.

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí