Daně a mzdy

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

V praxi velmi často sjednávají zaměstnavatelé se zaměstnanci první pracovní smlouvu na dobu určitou a teprve následně při oboustranné spokojenosti se uzavře smlouva na dobu neurčitou. Lze smlouvu na dobu určitou ukončit předčasně?

Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Během trvání výpovědní lhůty jsou zaměstnanci nemocensky pojištěni stejně jako před obdržením výpovědi. Vzniká tedy nárok na nemocenské dávky a toto odpracované období se jim hodnotí pro důchodové účely. Jak je to po skončení zaměstnání?

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Většina zaměstnavatelů sjednává s novými zaměstnanci v pracovní smlouvě zkušební dobu. Hlavní výhodou zkušební doby je možnost rychlého ukončení pracovního poměru bez udání důvodu.

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Nejrychleji je možné pracovní poměr v praxi ukončit vzájemnou dohodou o ukončení pracovního poměru. V těchto případech je možné ukončit pracovní poměr ihned. Souhlasit však musí obě smluví strany, zaměstnavatel i zaměstnanec.

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci pouze odůvodněnou výpověď dle zákoníku práce. Jaká je však situace u zaměstnance, který je již ve starobním důchodu?

Daně Zaměstnání přečtete do minuty

Někteří studenti si přivydělávají během letních prázdnin pouze na dohody, a přitom jim vzniká povinnost podat daňové přiznání. Ve kterých případech?

Penze Zaměstnání přečtete do minuty

K přiznání starobního důchodu nestačí dosáhnout důchodového věku. O každý státní důchod je nutné si požádat. Zaměstnanci si přitom o důchod žádají sami, zaměstnavatelé za své zaměstnance důchodovou agendu nevyřizují.

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

Každé zvýšení hrubé mzdy stojí zaměstnavatele dalších 33,8 % na povinném pojistném. Mzdové náklady jsou tedy vyšší než sjednaná hrubá mzda.

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

Zaměstnanci s nižší hrubou mzdou mohou v případě uplatnění daňového zvýhodnění na děti obdržet na účet dokonce vyšší čistou mzdu, než mají sjednanou hrubou mzdu se zaměstnavatelem. Podívejme se na praktický příklad.

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

Z důvodu uplatnění rozdílných daňových slev a daňového zvýhodnění na děti se může čistá mzda dvou zaměstnanců se stejně vysokou hrubou mzdou citelně lišit. Podívejme se, jak vysoký může být rozdíl v praktickém příkladu.

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

Zaměstnanci je z hrubé mzdy odváděno sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Zdanění je v Česku mírně progresivní, kdy zaměstnanci s vyšší hrubou mzdou zaplatí více na přímých daních. Jak vysoké je v Česku zdanění?

Praktické

Populární na Dům financí

CMP