Daně a mzdy

Komerční sdělení

čtení na 2 minuty

Nejrychlejší průběh rozvodového řízení je u takzvaného nesporného rozvodu, neboli rozvodu dohodou. Jedná se o situaci, kdy se manželé na všem domluví předem a nedochází k žádným sporům. Aby nesporný rozvod mohl proběhnout, musí být splněny určité podmínky.

Daně přečtete do minuty

V ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání je při splnění zákonných podmínek možno uplatnit slevu na manželku (manžela). Na partnera tato sleva nenáleží.

Daně Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

Zaměstnanci pracující za stejnou hrubou mzdu mohou mít v praxi rozdílně vysokou čistou mzdu. Za odvedenou práci tedy dostávají na účet jinou částku. Jak je to možné?

Zaměstnání přečtete do minuty

Průměrnou a vyšší mzdu dostává méně než polovina zaměstnanců, neboť její výše je nadhodnocena mzdami nejlépe ohodnocených zaměstnanců. Jak se liší v Česku průměrná mzda a medián mezd?

Zaměstnání přečtete do minuty

Personalisté ve spolupráci s vedoucími pracovníky vybírají zaměstnance teprve na základě osobního pohovoru. Bez dobrého životopisu však zájemci mnohdy nedostanou vůbec šanci o svých kvalitách přesvědčit.

Zaměstnání přečtete do minuty

Zaměstnanci by neměli přistupovat na oficiálně nízkou mzdu a doplatek od zaměstnavatele na ruku. Podívejme se, jaké nevýhody by tento způsob odměňování zaměstnanci přinášel.

Daně Penze přečtete do minuty

I předdůchodci mohou mít zdanitelné příjmy a potom mají povinnost podávat daňové přiznání a při výkonu samostatné výdělečné činnosti i přehledy o příjmech a výdajích.

Penze Právo přečtete do minuty

Pavel: Jsem pracující invalidní důchodce a nyní se mnou chce zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr. Mám nárok na odstupné?

Penze Zaměstnání přečtete do minuty

Pobírání předdůchodu neznamená, že se předdůchodce nemůže nechat zaměstnat. Jaké možnosti výdělku má předdůchodce?

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

V řadě případů uzavírají zaměstnavatelé se zaměstnanci smlouvu na dobu určitou. Jak může zaměstnanec v takových případech ukončit pracovní poměr?

Penze Právo přečtete do minuty

Měsíční částka starobního důchodu, řádného nebo předčasného, závisí nejenom na výši příjmů v rozhodném období, ale i na získané době pojištění. Jak je to v případě čerpání předdůchodu?

Praktické

Populární na Dům financí