Daně a mzdy

Penze Zaměstnání přečtete do minuty

Někteří občané s vysokými úsporami čerpají své finanční prostředky ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření ještě před dosažením důchodového věku formou předdůchodu. Lze v takovém případě čerpat podporu v nezaměstnanosti?

Daně Zaměstnání přečtete do minuty

Pokud je vypočtená daň z příjmu nižší než daňové zvýhodnění, tak zaměstnanec neplatí nic na dani z příjmu, a ještě peníze od státu formou daňového bonusu dostane. I při nadprůměrné mzdě.

Daně Zaměstnání přečtete do minuty

Nárok na daňovou slevu na poplatníka mají všichni zaměstnanci. Legislativou je možné uplatnit další daňové slevy – např. na studenta nebo invaliditu. Jak jsou další daňové slevy vysoké?

Daně Zaměstnání přečtete do minuty

Většina zaměstnanců při práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti nemá nárok na uplatnění daňových slev. Jak je to možné? Kdy lze při práci na dohody daňové slevy uplatnit?

Daně Školkovné Zaměstnání přečtete do minuty

Dvě daňové slevy nemohou zaměstnanci uplatňovat během kalendářního roku, ale až za celý rok. Při jejich uplatnění jim následně vznikne nárok na daňovou vratku. O které daňové slevy se jedná? Jak jsou vysoké?

Daně Zaměstnání přečtete do minuty

Nárok na základní daňovou slevu na poplatníka mají všichni zaměstnanci, tedy i pracující studenti nebo penzisté. Uplatnit slevu na poplatníka je možné pouze jednou.

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

V praxi velmi často sjednávají zaměstnavatelé se zaměstnanci první pracovní smlouvu na dobu určitou a teprve následně při oboustranné spokojenosti se uzavře smlouva na dobu neurčitou. Lze smlouvu na dobu určitou ukončit předčasně?

Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Během trvání výpovědní lhůty jsou zaměstnanci nemocensky pojištěni stejně jako před obdržením výpovědi. Vzniká tedy nárok na nemocenské dávky a toto odpracované období se jim hodnotí pro důchodové účely. Jak je to po skončení zaměstnání?

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Většina zaměstnavatelů sjednává s novými zaměstnanci v pracovní smlouvě zkušební dobu. Hlavní výhodou zkušební doby je možnost rychlého ukončení pracovního poměru bez udání důvodu.

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Nejrychleji je možné pracovní poměr v praxi ukončit vzájemnou dohodou o ukončení pracovního poměru. V těchto případech je možné ukončit pracovní poměr ihned. Souhlasit však musí obě smluví strany, zaměstnavatel i zaměstnanec.

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci pouze odůvodněnou výpověď dle zákoníku práce. Jaká je však situace u zaměstnance, který je již ve starobním důchodu?

Praktické

Populární na Dům financí

CMP