Daně a mzdy

Daně Zaměstnání přečtete do minuty

Daňoví poplatníci, kteří mají povinnost odevzdat daňové přiznání, musí svoji zákonnou povinnost splnit v zákonném termínu. Jak se liší termín pro odevzdání papírové verze, využití elektronického podání nebo v případě využití služeb daňového poradce?

Daně Zaměstnání přečtete do minuty

Většina zaměstnanců nemá žádné daňové starosti, neboť vše za ně vyřizuje zaměstnavatel. Při využití některého z daňových odpočtů nebo ročních daňových slev obdrží dokonce daňovou vratku. Musí však zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování daně. Do kdy?

Daně Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

I při práci na dohodu o provedení práce musí být dodržena minimální měsíční mzda. Při nižší měsíční odměně je však zdanění nižší než při práci na klasickou pracovní smlouvu.

Daně Zaměstnání přečtete do minuty

Výdělek u dohody o pracovní činnosti není nijak limitován, vždy však musí být dodržena minimální hodinová mzda. Jak se zdaňuje odměna z dohody o pracovní činnosti?

Daně Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

Ve třetím čtvrtletí roku 2022 činila průměrná hrubá měsíční mzda 39858 Kč. Kolik však zůstane zaměstnanci? Rozdíly mohou být značné, záleží na uplatněných daňových slevách.

Daně Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Přestože se většinou mluví o dani z příjmu, tak na sociálním a zdravotním pojištění zaplatí zaměstnanci v souhrnu více. Povinné pojistné totiž za ně platí i zaměstnavatel.

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

Z hrubé mzdy je většině zaměstnanců sražena daň z příjmu. V roce 2023 máme dvě daňové sazby: 15 % a 23 %. Jak se vypočítává daň z příjmu při práci pro více zaměstnavatelů? Jaký vliv na výpočet daně z příjmu má práce na zkrácený úvazek?

Daně Penze čtení na 2 minuty

Právě od výše měsíční minimální mzdy se stanovuje hranice, od které podléhají starobní důchody dani z příjmu. Naprostá většina důchodců nebude mít ani v roce 2023 žádné daňové starosti.

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

I zaměstnanci pracující za minimální mzdu mají nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na děti. V takovém případě neplatí žádnou daň z příjmu a ještě dostávají měsíční daňový bonus.

Daně Penze Zaměstnání přečtete do minuty

Když je vypočtená roční daň z příjmu nižší než uplatňované roční daňové zvýhodnění na děti, tak se neplatí nic na dani z příjmu a ještě náleží od státu daňový bonus. Roční daňový bonus však nemohou obdržet všichni daňoví poplatníci.

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

Z důvodu zvýšení minimální mzdy stoupnou většině zaměstnavatelů mzdové náklady. Růst bude přitom vyšší než právě 1100 Kč, což je rozdíl mezi minimální mzdou v loňském a letošním roce. Zaměstnavatelé totiž platí za zaměstnance povinné pojistné a dovolenou během roku.

Praktické

Populární na Dům financí