Daně a mzdy

Daně Investice čtení na 3 minuty

Investice do nemovitosti za účelem jejího pronájmu je velmi oblíbená. Výhodnou pravidelného příjmu z nájmu je nejenom jeho odolnost proti inflaci, ale i nižší zdanění než u příjmu ze zaměstnání nebo podnikání.

Pojištění Právo čtení na 3 minuty

Sociální pojištění a zdravotní pojištění je pro všechny podnikatele a živnostníky povinnou daní. V případě zaměstnávání zaměstnanců je nutné povinné pojistné platit i za zaměstnance. Nesrovnalosti ohledně placení pojistného jsou sankciovány, přičemž promlčecí lhůty jsou velmi dlouhé.

Penze Zaměstnání čtení na 2 minuty

Obliba práce na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti nebo zkrácený úvazek v posledních letech stoupá. Jak se však takové zaměstnání hodnotí pro výpočet důchodu?

Penze Právo čtení na 2 minuty

Příjmy z kapitálového majetku nebo z nájmu jsou velmi oblíbené. Jaký vliv však mají tyto pasivní příjmy na měsíční částku starobního důchodu?

Daně Právo Zaměstnání čtení na 3 minuty

Někteří podnikatelé a živnostníci si během roku přivydělávají i na dohody o provedení práce. Tento postup je samozřejmě možný. Současný výkon samostatné výdělečné činnosti a závislé činnosti legislativa umožňuje. Jaká však v takových případech platí daňová pravidla?

Penze Právo čtení na 2 minuty

Při splnění zákonných podmínek se některá období bez příjmů při výpočtu starobního důchodu vyloučí, což je velmi důležité, neboť nedochází ke snížení „průměrné důchodové mzdy“. Která období bez příjmů nesnižují důchod?

Penze Pojištění Právo čtení na 2 minuty

Výše státního důchodu závisí na velmi dlouhém období, aktuálním žadatelům o starobní důchod se hodnotí ještě studium. Někteří občané mají během produktivního života různá nepojištěná období. Jaký vliv mají na výši důchodu?

Daně čtení na 3 minuty

Nejméně daňových starostí mají podnikatelé a živnostníci, kteří dobrovolně vstoupili do měsíčního daňového paušálu. Ostatní OSVČ volí mezi daňovou evidencí a uplatňováním ročního výdajového paušálu. Jaké výhody jednotlivé varianty mají?

Daně Pojištění čtení na 3 minuty

Úspěšní podnikatelé se nevyhnou zvýšené daňové administrativě a povinnostem, neboť při překročení zákonného obratu se stávají plátci daně z přidané hodnoty.

Daně čtení na 3 minuty

V Česku jsou zavedeny dvě daňové sazby, a sice 15 % a 23 %. Vyšší daňové sazbě podléhají za rok 2024 zdanitelné příjmy nad 1582812 Kč. Podnikatelé s vyššími zisky však mohou svoji daňovou povinnost optimalizovat a zdaňovat všechny příjmy pouze 15% sazbou daně z příjmu. Jak je to možné?

Daně Zaměstnání čtení na 3 minuty

I osoby samostatně výdělečně činné mohou být zaměstnavateli a nabízet zaměstnání. V letních měsících jsou oblíbené zejména brigády na dohodu o provedení práce. Jak vysoké bude zdanění letních brigád? S jakou novou administrativou u dohod o provedení práce musí od července zaměstnavatelé počítat?

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí