Daně a mzdy

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

Mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance obdržená na účet se liší o desítky procent. Jak vysoké daně se platí ze mzdy? Ověřte si své znalosti v našem testu.

Bydlení Daně Hypoteční úvěry čtení na 2 minuty

Splácení hypotéky na koupi bytu nebo domu znamená daňovou úsporu, neboť zaplacené úroky z úvěru snižují daňový základ.

Bydlení Daně čtení na 2 minuty

Majitelé nemovitosti musí každoročně platit daň z nemovitých věcí. Jak je to v případě koupě nemovitosti během roku 2019?

Daně Hypoteční úvěry přečtete do minuty

Pořídit si vlastní nemovitost bez vlastních prostředků nejde. Stoprocentní hypotéky nemohou banky poskytovat, v praxi se nejčastěji poskytují 80% hypotéky.

Reklama

Daně čtení na 2 minuty

Pořízení vlastního bydlení za finančně dostupnou cenu pro rodinný rozpočet je zodpovědným finančním rozhodnutím. Zaplacené úroky během roku lze odečíst od daňového základu.

Daně čtení na 2 minuty

Vlastní investice a spoření na penzi jsou pro všechny živnostníky velmi důležité, neboť státní důchod budou mít nižší než zaměstnanci.

Daně přečtete do minuty

Z dědictví se neplatí daň z příjmu, sociální ani zdravotní pojištění. Pro prodej zděděné nemovitosti navíc platí zvýhodněný daňový režim.

Daně přečtete do minuty

Při dodržení časového testu je příjem z prodeje nemovitosti osvobozen od daně z příjmu fyzických osob, v opačném případě je však nutné takový příjem zahrnout do daňového přiznání.

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí