Daně a mzdy

Daně přečtete do minuty

Daň z příjmu fyzických osob nemusí platit všichni daňoví poplatníci, roční daňová povinnost je vždy nulová do rozhodného příjmu, který se pro příští rok zvyšuje. Do jaké částky se neplatí roční daň z příjmu?

Daně Penze přečtete do minuty

Řada penzistů z příjmů z nájmu neplatí žádné daně. Jak je to možné? Proč mohou mít příjem z nájmu i předčasní důchodci?

Daně přečtete do minuty

Při výpočtu daňové povinnosti z nájmu je možné výdaje uplatnit ve skutečné výši nebo použít 30% výdajový paušál.

Zaměstnání přečtete do minuty

Jaké jsou daňové povinnosti v případě změny zaměstnání během roku, ukončení podnikání během roku nebo při výpovědi v práci a zahájení samostatné výdělečné činnosti?

Penze Právo přečtete do minuty

V praxi se přestává sirotčí důchod čerpat, jestliže před dosažením 26 let ukončí sirotek studium a začne pracovat. Za jakých podmínek je možné obnovit čerpání sirotčího důchodu?

Penze Právo přečtete do minuty

Měsíční částka sirotčího důchodu nezávisí na aktuální životní situaci dítěte, ale na výši důchodu, který pobíral nebo na který by měl nárok zemřelý rodič. Jak se sirotčí důchod vypočítává?

Penze Právo přečtete do minuty

Nezaopatřené dítě má nárok na sirotčí důchod, jestliže jsou splněny podmínky, které se během let postupně zjednodušovaly a aktuálně bývá přiznán sirotčí důchod v naprosté většině případů.

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

V praxi dochází k situaci, že zaměstnanec pracující na plný úvazek nemusí podávat daňové přiznání a zaměstnanec pracující na zkrácený úvazek však ano. Proč?

Zaměstnání přečtete do minuty

Někteří zaměstnanci preferují práci pro dva různé zaměstnavatele na zkrácený úvazek, než práci pro jednoho na plný úvazek. Jaké výhody přináší práce pro dva zaměstnavatele?

Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Zkrácený úvazek v praxi často upřednostňují studenti, penzisté nebo maminky na rodičovské dovolené. Hrubá mzda může být u zkráceného úvazku nižší než 15200 Kč. Jak se potom liší výpočet zdravotního pojištění?

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

I zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek platí ze své hrubé mzdy daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. Rovněž zaměstnavatelé platí za zaměstnance povinné pojistné.

Praktické

Populární na Dům financí