Daně a mzdy

Penze Právo čtení na 2 minuty

Z důvodu neustálého prodlužování řádného důchodového věku je pro řadu lidí možnost odchodu do předčasného důchodu z různých důvodů dobrým řešením. Jak se změnilo krácení za předčasnost za deset let?

Penze Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Dle aktuálně platné legislativy nejsou starobní důchodci nijak omezeni ve výdělečné činnosti a současně mají nárok na stejné daňové slevy jako ostatní daňoví poplatníci. V minulosti tomu tak nebylo.

Penze Právo přečtete do minuty

Žadatelé o starobní důchod musí získat minimální dobu pojištění, jinak nemohou státní důchod dostávat na účet ani v případě dosažení důchodového věku. Jak se zvyšovala minimální doba pojištění v ČR?

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

V praxi se téměř ve všech případech, kdy je to legislativou umožňuje, sjednává v pracovní smlouvě zkušební doba. Jak ukončit pracovní poměr ve zkušební době?

Penze Právo čtení na 2 minuty

Vdovský nebo vdovecký důchod se pobírá po uplynutí jednoho roku pouze při splnění některé ze zákonných podmínek. V opačném případě se přestane po roce pobírat. Za jakých podmínek si lze zažádat o obnovu vdovského důchodu.

Daně Koronavirus přečtete do minuty

Za rok 2020 musí podat daňové přiznání i OSVČ, jejichž činnost byla výrazně zasažena epidemií koronaviru a fakticky svoji činnost vykonávaly pouze několik měsíců. Jak se zdaňuje případně obdržený kompenzační bonus?

Daně Penze přečtete do minuty

Jak to mají s daňovými povinnostmi ženy pobírající vdovský důchod a muži pobírající vdovecký důchod? Kdy se důchod zdaňuje?

Daně čtení na 2 minuty

Osoby samostatně výdělečně činné nemohly uplatňovat daňové zvýhodnění průběžně během roku jako zaměstnanci. Uplatní ho až za celý kalendářní rok 2020. Kdy jim vznikne nárok na daňový bonus?

Praktické

Populární na Dům financí