Daně a mzdy

Zaměstnání čtení na 2 minuty

V posledních letech průměrná mzda v Česku stoupala nominálně i reálně, zaměstnanci pracující za průměrnou mzdu mají tedy vyšší životní úroveň než minulosti. Pro každého zaměstnance je velmi důležité, aby jeho čistá mzda rostla rychleji než inflace.

Daně čtení na 2 minuty

Zaměstnanci s nadstandardními mzdami odvádí ze své hrubé mzdy nejenom 15% daň z příjmu fyzických osob, ale také 7% solidární daň. Jak se solidární daň vypočítává při výpočtu čisté měsíční mzdy?

Zaměstnání čtení na 2 minuty

V roce 2019 činí minimální měsíční mzda 13 350 Kč, pro rok 2020 se dá očekávat další zvýšení minimální mzdy. V posledních letech minimální měsíční mzda značně stoupala. Kdy je možné mít hrubou měsíční mzdu nižší než 13 350 Kč?

Komerční sdělení

čtení na 2 minuty

Chcete-li získat konkurenční výhodu před ostatními a posunout se v kariérním žebříčku na vyšší místo, je nutné nabídnout zaměstnavateli něco navíc, například praktické znalosti. V dnešním světě se rychle mění trendy a finanční sektor není výjimkou. Proč se investice do tohoto studia nové generace vyplatí? Jak jsou se studiem spokojeni absolventi ESBM? Na to jsme se zaměřili v dnešním článku.

Zaměstnání přečtete do minuty

Na první pohled vypadá možnost pracovat významnou část pracovního týdne z domova velmi lákavě, ale tento způsob práce nevyhovuje všem a nemusí být vždy pro zaměstnance dobrým řešením. Home-office vyžaduje vysokou vlastní samostatnost, zodpovědnost, rozhodnost a důslednost.

Zaměstnání přečtete do minuty

Někteří zaměstnanci uvažují o dlouhodobém neplaceném volnu, protože práci na plný úvazek nemohou aktuálně zvládnout současně s péčí o děti nebo rodiče nebo ze zdravotních důvodů, které nepostačují pro přiznání invalidního důchodu. V některých případech může být řešením práce na zkrácený úvazek.

Reklama

Právo přečtete do minuty

Mimo několik taxativně vyjmenovaných důvodů v zákoníku práce nemá zaměstnanec na neplacené volno automaticky nárok, zaměstnavatel musí s čerpáním neplaceného volna souhlasit. Zaměstnanci s dobrými pracovními výsledky jsou na tom samozřejmě při vyjednávání neplaceného volna lépe.

Zaměstnání čtení na 4 minuty

Základem prosperujícího byznysu je udržet si motivovaný pracovní tým. S klesající motivací pracovníků klesá i jejich výkonnost a stoupá šance, že vaši firmu opustí a budou hledat štěstí jinde. Demotivovat může zaměstnance například neférová platová politika, šikana od kolegů i nadřízených, chaos na pracovišti nebo příliš přísná pravidla. S poklesem motivace se poté často pojí i období po návratu z dovolené.

Zaměstnání čtení na 2 minuty

I během rodičovské dovolené si chtějí některé maminky nebo tatínkové přivydělat. Pro mladé rodiny splácející hypotéku je každý další příjem navíc velmi vítaným finančním bonusem. Jaké jsou omezení při práci během rodičovské dovolené?

Zaměstnání čtení na 2 minuty

Rodičovská dovolená náleží po skončení mateřské dovolené. Některé maminky čerpají delší rodičovskou dovolenou a jiné kratší. Jak je to možné? Jak je maximální doba čerpání rodičovské dovolené? Jak lze prodloužit dobu doma s dítětem?

Právo přečtete do minuty

V případě, že je pracovní poměr ukončen z důvodů, na kterých nenese zaměstnanec vinu, např. nadbytečnost zaměstnance, náleží zaměstnanci zákonné odstupné. OSVČ v případě ukončení činnosti neobdrží žádné peníze a případné dluhy si berou s sebou do svého dalšího pracovního působiště. OSVČ nemají žádné jistoty.

Daně čtení na 2 minuty

Při koupi nemovitosti za účelem pronájmu se platí jednorázově daň z nabytí nemovitých věcí a následně každoročně daň z nemovitých věcí. Jak je to však s platbou dalších daní při prodeji nemovitosti?

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na DůmFinancí.cz