Daně a mzdy

Zaměstnání přečtete do minuty

Z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění, jestliže je hrubá měsíční odměna 10000 Kč a méně, přičemž je možné pracovat pro více zaměstnavatelů současně. Chystané legislativní změny počítají s omezením daňové výhody při práci pro více zaměstnavatelů současně.

Daně Právo Zaměstnání přečtete do minuty

V Česku jsou aktuálně dvě daňové sazby – 15 % a 23 %, přičemž vyšší daňové sazbě podléhají pouze velmi vysoké zdanitelné příjmy. Jednou z navrhovaných změn v rámci vládního konsolidačního balíčku je snížení limitu, od kterého budou rozhodné příjmy podléhat vyšší daňové sazbě.

Daně Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Připravované legislativní změny počítají s výrazným zredukováním daňových slev. Daňoví poplatníci, kteří nyní čerpají některou z těchto daňových slev, by zaplatili na dani z příjmu mnohdy výrazně více.

Daně Pojištění Právo Zaměstnání přečtete do minuty

V případě zavedení nemocenského pojištění by měli všichni zaměstnanci nižší čistou mzdu. Při výpočtu nemocenského pojištění by se stejně jako u sociálního a zdravotního pojištění neuplatňovaly daňové slevy a daňové zvýhodnění na děti.

Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Podnikání při zaměstnání je pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění považováno za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Při nižším zisku je výpočet sociálního a zdravotního pojištění výhodnější.

Daně Pojištění přečtete do minuty

Zaměstnanci mající zdanitelné příjmy pouze ze závislé činnosti nemají žádné daňové starosti, všechny povinnosti za ně vyřizuje zaměstnavatel. Na bankovní účet již dostávají zdaněné peníze a nemusí vyplňovat žádné formuláře.

Daně Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

V praxi velmi oblíbeným druhem přivýdělku jsou brigády na dohodu o provedení práce, důvodem je nízké zdanění do limitu. Přivydělávat si lze přitom i pro více zaměstnavatelů současně.

Zaměstnání čtení na 2 minuty

V případě práce pro druhého zaměstnavatele na zkrácený úvazek již nelze při výpočtu daně z příjmu uplatnit žádné daňové slevy. Prohlášení k dani je možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele.

Penze Právo Studium přečtete do minuty

Měsíční částka starobního důchodu z velké části závisí na získané době pojištění. V zákonném rozsahu se přitom jako náhradní doba pojištění počítá i studium před rokem 2010.

Praktické

Populární na Dům financí