Daně a mzdy

Daně Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

Vzhledem k legislativním změnám u dohody o provedení práce bude nabídka práce na dohodu o provedení práce v příštím roce nižší, než je tomu v roce 2023. Podívejme se však, jak se bude hrubá odměna zdaňovat?

Daně Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

Zaměstnanec s více dětmi může mít vyšší čistou mzdu než hrubou mzdu. Důvodem je čerpání daňového bonusu na děti. Jak se vypočítá daňový bonus v roce 2024?

Daně Školkovné Zaměstnání čtení na 2 minuty

Nepříznivou daňovou novinkou pro rodiče s malými dětmi je zrušení školkovného a omezení daňové slevy na manželku. I v roce 2024 však bude možné uplatňovat při výpočtu daně z příjmu fyzických osob daňové zvýhodnění na děti.

Daně Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

V roce 2024 bude zaměstnancům z hrubé mzdy sráženo sociální pojištění, zdravotní pojištění a nemocenské pojištění. Jak vysoké budou sazby povinného pojistného? Bude nějaké zvýhodnění při výpočtu povinného pojistného?

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

I v příštím roce budou v Česku dvě sazby daně z příjmu, mění se však daňová pásma. Daňovou povinnost bude rovněž snižovat sleva na poplatníka.

Pojištění Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Nárok na nemocenskou vzniká nejenom během trvání pracovního poměru, ale případně i po skončení zaměstnání, jestliže dojde k pracovní neschopnosti během ochranné lhůty. Jak je ochranná lhůta dlouhá? Jaká platí pravidla pro výpočet nemocenské v takových případech?

Penze Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

Při splnění zákonných podmínek mohou nemocenskou pobírat i starobní důchodci. Platí však pro ně přísnější pravidla a čerpání nemocenské je omezeno v souladu se zákonem o nemocenském pojištění.

Zaměstnání čtení na 2 minuty

Nárok na nemocenskou mají pouze osoby samostatně výdělečně činné, které si platí dobrovolné nemocenské pojištění. I při účasti na dobrovolném nemocenském pojištění přitom náleží nemocenská až od 15. kalendářního dne nemoci. V prvních dvou týdnech nemoci nemají OSVČ nárok na žádné finanční plnění. Jak se bude vypočítávat nemocenská u OSVČ v roce 2024?

Pojištění Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

V prvních dvou týdnech nemoci dostávají zaměstnanci náhradu mzdy, kterou jim vyplácí zaměstnavatel. Jak se bude vypočítávat náhrada mzdy v příštím roce?

Pojištění Zaměstnání čtení na 3 minuty

Z hrubé mzdy bude zaměstnancům v příštím roce sráženo nově nemocenské pojištění v sazbě 0,6 %. Výpočet nemocenské však nebude nijak speciálně zvýhodněn. Podívejme se, jak se bude nemocenská počítat v roce 2024.

Penze Zaměstnání přečtete do minuty

Odchod do předdůchodu samozřejmě neznamená, že nelze mít již žádné jiné příjmy. Jaká pravidla platí pro příjmy v předdůchodu? Lze pobírat podporu v nezaměstnanosti?

Praktické

Populární na Dům financí