Daně a mzdy

Penze Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

Někteří občané obdrží v produktivním věku několikrát výpověď a sami několik výpovědí v zaměstnání podají. Jaký má tato skutečnost vliv na důchodové nároky? Jaká pravidla platí pro podání výpovědi při práci v penzi?

Právo přečtete do minuty

Zaměstnanec může pracovní poměr ukončit výpovědí kdykoliv, a to i bez udání důvodu. V takovém případě mu však odstupné dle zákoníku práce nenáleží. Jestliže však obdrží zaměstnanec odstupné od zaměstnavatele pro důvody, na kterých nenese vinu, potom má nárok na zákonné odstupné.

Daně Zaměstnání přečtete do minuty

Zaměstnanci, kteří změní během roku zaměstnání z důvodu obdržení výpovědi, mohou zpravidla požádat nového zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. V některých případech si však sami musí podat daňové přiznání. Jaká platí pravidla?

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Zaměstnavatel může samozřejmě dát zaměstnanci výpověď, vždy však v souladu se zákoníkem práce. V praxi to znamená, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci pouze odůvodněnou výpověď.

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

I zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti mohou mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a uplatňovat při výpočtu daně z příjmu daňové slevy.

Zaměstnání přečtete do minuty

Legislativou je doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění podporováno i daňovým osvobozením příspěvku zaměstnavatele na smlouvy do limitu. Jak je to při práci na některou z pracovních dohod?

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Práce na některou z pracovních dohod je v některých případech atraktivní pro zaměstnavatele i pro zaměstnance. Zejména, když je hrubá odměna do limitu a dochází k úspoře na pojistném.

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Dohoda o provedení práce i dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřeny písemně, i když se jedná o přivýdělek v nižších jednotkách tisícikorun měsíčně. Jedno písemné vyhotovení obdrží zaměstnanec.

Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Výhodou práce na některou z pracovních dohod je nižší zdanění, pokud je hrubá odměna do limitu, neboť v takových případech se neplatí sociální a zdravotní pojištění.

Daně Školkovné přečtete do minuty

Daňovou povinnost snižuje i školkovné, ale na rozdíl od daňového zvýhodnění až za celý rok, a nikoliv během roku. Zaplacené měsíční částky školkovného během roku 2022 sníží daň z příjmu až za celý rok 2022.

Praktické

Populární na Dům financí

CMP