Daňové odpočty a daňová vratka

štítky Daně Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Nezdanitelné položky dle § 15 zákona o dani z příjmu snižují daňový základ a lze je na rozdíl třeba od slevy na studenta uplatnit až za celý rok v ročním zúčtování daně. Jaké jsou daňové odpočty a jak vysoká může být daňová vratka?

Při splnění zákonných podmínek patří mezi nezdanitelné položky neboli daňové odpočty: dary, zaplacené úroky z úvěru na bydlení při řešení vlastní bytové potřeby, zaplacené příspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, zaplacené příspěvky na životní pojištění, členské příspěvky zaplacené odborové organizaci, úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Jak vysoká je daňová úspora?

Daňové odpočty snižují daňový základ, proto každá tisícikoruna daňového odpočtu znamená daňovou úsporu 150 Kč, u zaměstnanců s ročním daňovým základem nad 1701168 Kč dokonce již 230 Kč, neboť od této částky podléhá daňový základ 23% sazbě daně z příjmu. Každý daňový odpočet je nutno doložit a mzdové účetní doručit doklad opravňující ke snížení daňového základu. Banky, pojišťovny nebo penzijní společnosti posílají tyto potvrzení automaticky, případně je nutné si je vyžádat.

Praktický příklad

Zaměstnanec Jakub si měsíčně spoří na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 3000 Kč a 2000 Kč si vkládá na smlouvu o životním pojištění, která splňuje podmínky pro uplatnění daňového odpočtu. Pan Jakub si sníží základ daně o 48000 Kč, u obou finančních produktů využije maximální částku daňového odpočtu. U doplňkového penzijního spoření se hodnotí pro účely daňového odpočtu vklady nad 1000 Kč měsíčně. Z důvodu uplatnění daňového odpočtu ve výši 48000 Kč obdrží pan Jakub daňovou vratku v částce 7200 Kč (48000 Kč × 15 %). O tuto částku bude mít vyšší čistou mzdu po provedeném ročním zúčtování daně.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP