Podnikání

Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Podnikání při zaměstnání je pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění považováno za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Při nižším zisku je výpočet sociálního a zdravotního pojištění výhodnější.

Daně přečtete do minuty

Mezi nezdanitelné položky dle § 15 zákona o dani z příjmu patří při splnění zákonných podmínek i dary. I za rok 2022 je přitom možné snížit daňový základ o vyšší částku než tomu bylo v roce 2019 a v předcházejících letech.

Daně čtení na 2 minuty

V případě, že smlouva o životním pojištění splňuje zákonné podmínky, potom měsíční vklady na smlouvu snižují daňový základ. Za rok 2022 je přitom možné si daňový základ snížit až o 24000 Kč.

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

Pro splnění daňové povinnosti u daně z příjmu jsou dva daňové formuláře – zjednodušený dvoustránkový a klasický čtyřstránkový. Pro daňové odpočty je v obou formulářích speciální oddíl 3. Kdo může použít vyplnit kratší daňové přiznání?

Daně Pojištění přečtete do minuty

Všechny daňové formuláře je nutné odevzdat včas, jinak hrozí sankce. Např. zdravotní pojišťovny mohou za neodevzdání přehledu udělit pokutu až 50000 Kč. Samozřejmě se udělenou pokutou nezastavuje povinnost platit pojistné.

Daně Pojištění přečtete do minuty

Za rok 2022 musí včas vyplnit a odevzdat přehled všechny OSVČ, které alespoň po část loňského roku vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost. Dodržet termín musí i OSVČ, kterým nevzniká povinnost platit za rok 2022 sociální pojištění.

Daně Pojištění přečtete do minuty

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti alespoň po část roku 2022 je nutné zdravotní pojišťovně doručit přehled. Do kdy?

Daně Zaměstnání přečtete do minuty

Daňoví poplatníci, kteří mají povinnost odevzdat daňové přiznání, musí svoji zákonnou povinnost splnit v zákonném termínu. Jak se liší termín pro odevzdání papírové verze, využití elektronického podání nebo v případě využití služeb daňového poradce?

Daně Penze Zaměstnání přečtete do minuty

Když je vypočtená roční daň z příjmu nižší než uplatňované roční daňové zvýhodnění na děti, tak se neplatí nic na dani z příjmu a ještě náleží od státu daňový bonus. Roční daňový bonus však nemohou obdržet všichni daňoví poplatníci.

Daně Zaměstnání přečtete do minuty

Všechny nezdanitelné položky, mezi které patří i vklady na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření, se uplatňují až za celý rok 2022. Ani zaměstnanci si nemohli snižovat daňového povinnost během roku.

Praktické

Populární na Dům financí