Podnikání

Investice Osobnosti čtení na 2 minuty

Známý investor Ray Dalio v rozhovoru pro stanici Yahoo Finance upozornil na současný problém měnového rizika. Americký dolar nemusí zůstat první zahraniční devizou. Současná doba otvírá nové možnosti, když ne rovnou pro sesazení amerického dolaru z trůnu, tak minimálně pro vytvoření silné konkurence.

Daně přečtete do minuty

Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností většinou zálohy na dani z příjmu fyzických osob neplatí. Kterým podnikajícím zaměstnancům však vzniká povinnost platit zálohy na dani z příjmu?

Pojištění přečtete do minuty

Některé OSVČ platí během roku zálohy na dani z příjmu fyzických osob, jiné nikoliv. Kdo bude platit zálohy na dani z příjmu po odevzdaném daňovém přiznání za rok 2021?

Pojištění přečtete do minuty

I když je dosažený hrubý zisk za rok 2021 nízký, tak ode dne odevzdání přehledů za rok 2021 musí OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost platit alespoň minimální měsíční zálohy na povinném pojistném.

Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Jak je to v takovém případě s placením měsíčních záloh na zdravotním a sociálním pojištění?

Pojištění přečtete do minuty

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je nutné platit během roku zálohy na sociálním pojištění a zdravotním pojištění. Od odevzdání přehledů se upraví nová výše zálohy.

Daně Školkovné Zaměstnání přečtete do minuty

K daňovému přiznání je potřeba doložit rozhodné doklady opravňující k uplatnění příslušných daňových odpočtů nebo daňových slev. O jaké doklady se nejčastěji jedná?

Daně přečtete do minuty

První přílohu daňového přiznání vyplňují všichni daňoví poplatníci, kteří v roce 2021 měli příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Nerozhoduje přitom, zdali byla vykonávána hlavní nebo vedlejší činnost.

Investice čtení na 2 minuty

Americká výsledková sezona se pomalu chýlí ke konci. Oproti předchozím třem čtvrtletím se začaly mezi předními americkými firmami objevovat rozdíly. Loni bylo nejlepší strategií nakoupit některou z akcií GAFAM a čekat, až se časem zhodnotí. Propad akcií Facebooku však naznačil, že investování nebude tak lehké.

přečtete do minuty

OSVČ vykonávají svoji samostatnou činnost za zcela jiných podmínek, než zaměstnanci pracují. Na OSVČ se totiž mimo jiné nevztahují ustanovení zákoníku práce.

Praktické

Populární na Dům financí

CMP