Podnikání

Daně Pojištění čtení na 3 minuty

Úspěšní podnikatelé se nevyhnou zvýšené daňové administrativě a povinnostem, neboť při překročení zákonného obratu se stávají plátci daně z přidané hodnoty.

Daně čtení na 3 minuty

V Česku jsou zavedeny dvě daňové sazby, a sice 15 % a 23 %. Vyšší daňové sazbě podléhají za rok 2024 zdanitelné příjmy nad 1582812 Kč. Podnikatelé s vyššími zisky však mohou svoji daňovou povinnost optimalizovat a zdaňovat všechny příjmy pouze 15% sazbou daně z příjmu. Jak je to možné?

Daně Zaměstnání čtení na 3 minuty

I osoby samostatně výdělečně činné mohou být zaměstnavateli a nabízet zaměstnání. V letních měsících jsou oblíbené zejména brigády na dohodu o provedení práce. Jak vysoké bude zdanění letních brigád? S jakou novou administrativou u dohod o provedení práce musí od července zaměstnavatelé počítat?

Daně Pojištění čtení na 3 minuty

Veškeré daňové a administrativní povinnosti si mohou OSVČ značně snížit využitím některého paušálu. Pro některé OSVČ je daňově výhodnější vstup do měsíčního daňového paušálního režimu, pro jiné OSVČ vychází daňově lépe stanovovat roční daňový základ výdajovým paušálem. Porovnejme si situaci za rok 2024.

Investice Penze čtení na 2 minuty

V příštích letech poroste úloha vlastního finančního zajištění na penzi. Nejvíce přitom musí spořit a investovat na důchod osoby samostatně výdělečně činné. I při vysokých ziscích jsou totiž na tom podnikatelé často důchodově hůře než zaměstnanci s minimální mzdou. Jak je to možné?

Penze Poradna čtení na 2 minuty

Petr: Jsem už půl roku v předčasném důchodu. Odpočinul jsem si a chci mít opět vlastní příjem. Přemýšlím o podnikání. Vím, že v předčasném důchodu to je nějaké složité. Za jakých podmínek mohu podnikat?

Pojištění Poradna čtení na 2 minuty

Jan: V podnikání se mi nedařilo, tak jsem ho ukončil a teď jsem zaměstnanec. Z podnikání mi však zůstaly i dluhy na zdravotním pojištění. Přestože pojistné splácím, tak mi pořád nabíhá penále. Jak mám postupovat?

Daně Právo čtení na 2 minuty

Všichni daňoví poplatníci by měli svým daňovým povinnostem věnovat dostatek času a pozornosti. V případě daňových nesrovnalostí nebo opožděných plateb je nutné počítat se sankcemi. Daňový nedoplatek může být vyměřen i zpětně. Za jakých podmínek? Jaká platí omezení dle daňového řádu?

Pojištění Právo přečtete do minuty

Placení zdravotního pojištění je povinné, pouze za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů i zaměstnavatelé s dluhy na zdravotním pojištění by rozhodně neměli spoléhat na promlčení svých závazků. Promlčecí lhůta je totiž dlouhá pro předepsání i vymáhání.

Právo Úvěry a půjčky čtení na 2 minuty

Všichni věřitelé věnují svým pohledávkám vysokou pozornost a hlídají si uplynutí promlčecí lhůty. V případě, že dojde k uplynutí promlčecí lhůty a dlužník promlčení namítne, tak nemusí již dlužnou částku uhradit. Zodpovědní věřitelé tak v praxi přistupují k vymáhání pohledávek velmi rychle po jejich splatnosti.

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí