Podnikání

Pojištění přečtete do minuty

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placeno sociální pojištění, ani nulový zisk není důvodem pro osvobození od platby sociálního pojištění. Při vedlejší činnosti se však někdy sociální pojištění platit nemusí.

Pojištění přečtete do minuty

Ilona: Jsem zaměstnaná na hlavní pracovní poměr a chci začít k tomu podnikat. Zisk budu mít malý. Prý je nějaký limit pro neplacení pojistného. Jak to prosím je?

Daně Zaměstnání přečtete do minuty

Pokud je vypočtená daň z příjmu nižší než daňové zvýhodnění, tak zaměstnanec neplatí nic na dani z příjmu, a ještě peníze od státu formou daňového bonusu dostane. I při nadprůměrné mzdě.

Pojištění přečtete do minuty

I osoby samostatně výdělečně činné mohou mít přivýdělek na dohodu o pracovní činnosti. Pokud je hrubá odměna nižší než minimální mzda, tak je potřeba doručit mzdové účetní prohlášení, aby se zdravotní pojištění neplatilo z minima.

přečtete do minuty

Někteří absolventi zahájí po úspěšném ukončení studia samostatnou výdělečnou činnost. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je nutné počítat s povinnými měsíčními platbami na pojistném.

Investice Osobnosti čtení na 2 minuty

Známý investor Ray Dalio v rozhovoru pro stanici Yahoo Finance upozornil na současný problém měnového rizika. Americký dolar nemusí zůstat první zahraniční devizou. Současná doba otvírá nové možnosti, když ne rovnou pro sesazení amerického dolaru z trůnu, tak minimálně pro vytvoření silné konkurence.

Daně přečtete do minuty

Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností většinou zálohy na dani z příjmu fyzických osob neplatí. Kterým podnikajícím zaměstnancům však vzniká povinnost platit zálohy na dani z příjmu?

Pojištění přečtete do minuty

Některé OSVČ platí během roku zálohy na dani z příjmu fyzických osob, jiné nikoliv. Kdo bude platit zálohy na dani z příjmu po odevzdaném daňovém přiznání za rok 2021?

Pojištění přečtete do minuty

I když je dosažený hrubý zisk za rok 2021 nízký, tak ode dne odevzdání přehledů za rok 2021 musí OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost platit alespoň minimální měsíční zálohy na povinném pojistném.

Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Jak je to v takovém případě s placením měsíčních záloh na zdravotním a sociálním pojištění?

Pojištění přečtete do minuty

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je nutné platit během roku zálohy na sociálním pojištění a zdravotním pojištění. Od odevzdání přehledů se upraví nová výše zálohy.

Praktické

Populární na Dům financí

CMP