Podnikání

Penze přečtete do minuty

Některé OSVČ fakturují vysoké částky, ale pro důchodové účely jsem na tom hůře než zaměstnanci pracující za minimální mzdu. Jak je to možné?

Právo přečtete do minuty

Zejména pro drobné živnostníky je velmi důležité inkasovat peníze za provedenou službu co nejdříve. Ideálně ihned, což při vystavení faktury rozhodně není běžné. Jaké jsou lhůty splatnosti u faktur?

Daně Pojištění přečtete do minuty

Ani osoby samostatně výdělečně činné, které nejsou plátci DPH, se nevyhnou daňovým starostem. Ve fakturované částce je nutné zohlednit i platbu daně z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Při výkonu hlavní činnosti musí být vždy placeno povinné pojistné.

Daně čtení na 2 minuty

Podnikatelé a živnostníci, kteří jsou plátci DPH, mají povinnost vystavovat faktury za vykonané služby v souladu se zákonem o DPH. Kdo se musí povinně registrovat k DPH?

Daně přečtete do minuty

V praxi faktury vystavují nejenom OSVČ, které jsou plátci daně z přidané hodnoty ale i OSVČ, které nejsou plátci DPH. V těchto případech se však forma faktury výrazně liší.

Daně Pojištění přečtete do minuty

V některých případech nemusí osoby samostatně výdělečně činné platit daň z příjmu a při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti ani sociální pojištění. Zdravotní pojištění platí OSVČ vždy, i při zisku v jednotkách tisícikorun.

Pojištění Právo Zaměstnání přečtete do minuty

V Česku působí na trhu sedm zdravotních pojišťoven, přičemž každý pojištěnec může v zákonných termínech zdravotní pojišťovnu změnit. Ke změně zdravotní pojišťovny není nutný žádný souhlas, jedná se o základní právo pojištěnců.

Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Podnikání při zaměstnání je pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění považováno za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Při nižším zisku je výpočet sociálního a zdravotního pojištění výhodnější.

Daně přečtete do minuty

Mezi nezdanitelné položky dle § 15 zákona o dani z příjmu patří při splnění zákonných podmínek i dary. I za rok 2022 je přitom možné snížit daňový základ o vyšší částku než tomu bylo v roce 2019 a v předcházejících letech.

Daně čtení na 2 minuty

V případě, že smlouva o životním pojištění splňuje zákonné podmínky, potom měsíční vklady na smlouvu snižují daňový základ. Za rok 2022 je přitom možné si daňový základ snížit až o 24000 Kč.

Praktické

Populární na Dům financí