Podnikání

Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

V Česku je vypláceno hned několik dávek z nemocenského pojištění. Za jakých podmínek vzniká nárok na jednotlivé dávky?

Daně čtení na 2 minuty

Vyplnění daňového přiznání není povinností pouze živnostníků a podnikatelů, v praxi vyplňují někdy daňové přiznání i zaměstnanci. Co víte o daňovém přiznání?

přečtete do minuty

Z důvodu dosažení řádného důchodového věku nemusí osoby samostatně výdělečně činné ihned ukončit svoji výdělečnou činnost.

čtení na 3 minuty

Ekonomický server Dům financí – informace pro Vaši peněženku v posledních měsících výrazně investuje do své inovace. Patří mezi úzce specializovaná média a jeho historie spadá až do roku 2006, kdy byl založený za účelem poskytovat objektivní a nezávislé informace z oblasti financí, daní, mezd, sociálních dávek, důchodů, úvěrů, podnikání, ekonomiky a dalších přidružených témat.

čtení na 3 minuty

Správní rada se značnou měrou podílí na fungování podniku a v konečném úspěchu firmy může hrát podstatnou roli. Proto by tento orgán neměl fungovat jako pouhá trafika pro bývalé manažery, výkonné ředitele a další vyšší pozice, kam si chodí sednout za odměnu za své dlouholeté služby společnosti. Jak by dnes úspěšná správní rada měla vypadat?

Reklama

přečtete do minuty

Před zahájením samostatné výdělečné činnosti je vhodné si provést důkladné finanční propočty a analýzy. Fakturované částky nelze nastavovat od dříve dosahované hrubé mzdy. Ve fakturaci musí být zahrnuty nejenom veškeré vstupní materiálové náklady, ale i časová náročnost za potřebnou nutnou administrativu, účetnictví a daně.

přečtete do minuty

Živnostníci a podnikatelé si mohou dovolenou během roku určovat libovolně dle svého vlastního uvážení. V praxi však mají dovolenou mnohem méně než zaměstnanci a velmi často jen několik dní v kuse. Většinou si OSVČ příliš volna nemohou dovolit.

čtení na 2 minuty

Osoby samostatně výdělečně činné musí vždy platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění a sociálním pojištění, a to alespoň v minimální výši. Každoročně přitom minimální platby na povinném pojistném stoupají. Jak se změnily během let 2010 až 2019?

čtení na 2 minuty

Již během studia je možné začít vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Výhodou je, že si student ověří, zdali se může po ukončení studia samostatné výdělečné činnosti věnovat naplno a mít jistotu, že bude mít dostatečný příjem. Zdanění příjmů ze samostatné výdělečné činnosti při studiu je nízké.

čtení na 2 minuty

Při vyplňování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob se nerozlišuje, zdali byla v roce 2018 vykonávána hlavní nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost. Tato skutečnost má vliv pouze na výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Výpočet daně z příjmu fyzických osob je vždy stejný.

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí