Výpočet exekučních srážek ze mzdy 2021

Exekucí formou srážek ze mzdy může být zaměstnanci sražena pouze maximální částka, která se liší v závislosti na tom, jak vysokou čistou mzdu dlužník pobírá, kolik osob vyživuje a zdali se jedná o přednostní či nepřednostní pohledávku.

V naší kalkulačce si můžete vypočítat maximální exekuční srážky ze mzdy dle legislativy roku 2021 pro konkrétní případy.

Výpočet

Výsledek

Exekuční srážka ze mzdy 5 669 Kč

Částka zaslaná na účet dlužníka 13 331 Kč

Praktické

Populární na Dům financí

CMP