Inzerujte s portálem Dům Financí.cz

Kdo jsme?

  • rychle rostoucí finanční portál zaměřený na makroekonomiku a informace o finančních produktech pro soukromé osoby,
  • unikátní důraz na přístupnost, srozumitelnost a objektivitu materiálů, které se na DůmFinancí.cz objevují,
  • cílený na zajímavou skupinu lidí

Co reklama na Dům financí.cz přináší?

  • zasažení konkrétní atraktivní cílové skupiny,
  • komplexní nabídku reklamních produktů, která umožňuje posílit přínosy kampaně,
  • výrazně nižší náklady na reklamu a větší efektivitu v porovnání s jinými reklamními médii,

Statistika portálu k 4. 2. 2019 / posledních 30 dní

  • 41 229 návštěv za měsíc
  • 37 075 unikátních návštěvníků
  • 60 616 zobrazených stránek

Reklamní formáty

PR článek

Zobrazuje se požadovanou dobu na homepage, zároveň je zařazen v příslušných kategoriích, po uplynutí je zařazen do rubriky reklamní sdělení a zůstává nadále v archivu, tzn. je stále indexovaný pro vyhledávače. Může obsahovat odkazy a fotografie. Standardní délka článku je 4000 znaků.

Bannerová reklama

Je spravována externě společností Impression Media.

Téma týdne

Vydáváme každý týden vydává nové téma, které obsahuje pět článků. Na každý den jeden. Jedinečná možnost spolupráce na brandingu tématu týdne, možnosti nasazení pěti PR článků, články i jejich brand, poté zůstávají v příslušných kategoriích a nepřesouvají se do rubriky reklamní sdělení.

Partner webu

Staňte se exkluzivním partnerem webu, buďte vidět a získejte zdarma měsíční reklamní kampaň.

Pro individuální kalkulaci

Kontaktujte obchodní oddělení finančního portálu Dům Financí.cz na reklama@dumfinan­ci.cz nebo telefonech: 725 581 581778 082 882.

Reklama

Reklama

Populární na DůmFinancí.cz