Články, které napsal
Petr Gola

Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

Zaměstnanci na pracovní cestě, jenž trvá déle než 5 hodin, mají nárok na finanční náhradu formou stravného. Jak vysoká je minimální částka stravného a jak se liší dle délky pracovní cesty?

Penze Pojištění čtení na 2 minuty

Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné odvádí sociální pojištění a zdravotní pojištění dle dosaženého příjmu. Jak to však mají s platbou pojistného ostatní občané?

Pojištění čtení na 2 minuty

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti alespoň po část roku 2019 je nutné odevzdat v zákonném termínu přehledy o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a OSSZ.

Pojištění přečtete do minuty

Výkon samostatné výdělečné činnosti přináší při placení sociálního a zdravotního pojištění určité výhody.

Pojištění čtení na 2 minuty

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být sociální pojištění i zdravotní pojištění zaplaceno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Reklama

Daně Pojištění čtení na 2 minuty

S odvodem sociálního a zdravotního pojištění nemají téměř žádné starosti zaměstnanci. Povinné pojistné za ně odvádí zaměstnavatel. Jak je vysoké?

Pojištění čtení na 2 minuty

Přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a Okresní správu sociálního zabezpečení vyplňují pouze daňoví poplatníci, kteří měli během roku 2019 příjem ze samostatné výdělečné činnosti.

Daně čtení na 2 minuty

Při příjmech ze samostatné výdělečné činnosti během roku 2019 je nutné vyplnit přílohu číslo jedna daňového přiznání, a to bez ohledu na skutečnost, že samostatná výdělečná činnost trvala pouze po část roku nebo byla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost.

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

Daňoví poplatníci podávající za rok 2019 daňové přiznání, kteří měli během roku 2019 pouze příjmy ze závislé činnosti, mohou vyplnit zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání.

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí