Články, které napsal
Petr Gola

Daně Penze Zaměstnání čtení na 2 minuty

Důchodový věk není žádnou překážkou pro zaměstnání nebo výkon samostatné výdělečné činnosti. Ba právě naopak může být jistota pravidelného příjmu impulsem pro výkon práce, která přináší radost.

Penze Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

V řádném starobním důchodu nejsou žádná pracovní omezení, je možné pracovat na plný úvazek nebo pro více zaměstnavatelů současně, a to i na smlouvu na dobu neurčitou a k tomu současně pobírat starobní důchod.

Penze Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Pracovní poměr musí být ukončen v souladu se zákoníkem práce. Dosažení důchodového věku není přitom výpovědní důvod.

Penze Spoření Zaměstnání přečtete do minuty

Před dosažením řádného důchodového věku je možné odejít do penze dříve pouze při čerpání kráceného předčasného důchodu. Kdy nejdříve je možné jít do předčasného důchodu?

Penze Právo přečtete do minuty

Pro přiznání starobního důchodu je nutné dosáhnout řádného důchodového věku a získat minimální dobu pojištění v rozsahu 35 let. Jak se postupně zvyšuje důchodový věk?

Reklama

Pojištění Právo čtení na 2 minuty

Při splnění podmínky pojištění mají tatínci nárok na otcovskou, která se pobírá jeden týden. Za tento týden péče obdrží tedy rodina mateřskou i otcovskou. Jak je otcovská vysoká?

Mateřská Penze Pojištění přečtete do minuty

Při splnění zákonných podmínek může v praxi pobírat peněžitý příspěvek v mateřství (mateřkou) i maminka mající nárok na invalidní důchod.

Mateřská Pojištění Právo čtení na 2 minuty

Během šestinedělí nemůže otec dítěte mateřskou pobírat, potom již při splnění zákonných podmínek ano. Základní podmínkou je účast na pojištění.

Mateřská Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

Některé maminky si chtějí během péče o své malé dítě přivydělat, ať už z potřeby zvýšení rodinného rozpočtu nebo z důvodu alespoň částečné vlastní pracovní seberealizace. Jaké jsou možnosti přivýdělku? Kdy se platí nejnižší daně?

Mateřská Pojištění čtení na 2 minuty

Mateřská je dávkou nemocenského pojištění, jejíž výše závisí na dosahovaném předchozím příjmu v rozhodném období. Vypočítejme si mateřskou dle výše mzdy.

Bydlení Daně Právo přečtete do minuty

I během trvání manželství může jeden z manželů nabýt majetek, který patří pouze jemu a není součástí společného jmění manželů.

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí