Dávky a důchody

Pojištění přečtete do minuty

Pracující důchodci mají při splnění zákonných podmínek nárok na nemocenskou. Podmínkou je výkon zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění. Nárok na nemocenskou v penzi je však omezen.

Pojištění přečtete do minuty

Pro OSVČ není nárok na nemocenskou v případě pracovní neschopnosti samozřejmostí. Nemocenskou mohou dostávat na účet pouze v případě účasti na dobrovolném nemocenském pojištění.

Pojištění přečtete do minuty

Zatímco náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem náleží pouze za dobu trvání pracovního poměru, tak nemocenskou může při splnění zákonných podmínek pobírat i zaměstnanec po skončení pracovního poměru.

Pojištění čtení na 2 minuty

Při výpočtu nemocenské platí, stejně jako u ostatních nemocenských dávek, že čím vyšší příjem, tím vyšší měsíční částka nemocenské. Jak se bude nemocenská počítat v roce 2023?

Penze přečtete do minuty

Pro důchodové účely je nutné vypočítat mzdu za odpracované roky. Ale jak, když díky inflaci mají příjmy v jednotlivých letech jinou reálnou hodnotu? Koeficienty hrají při výpočtu důchodu velmi důležitou roli.

Penze přečtete do minuty

Pro výpočet sociálního pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ. Z částky nad strop se již sociální pojištění neplatí. Jaké to má důchodové důsledky?

Penze přečtete do minuty

Mnozí občané mají v některých měsících souběžné příjmy. Jak se v takových případech vypočítává důchod?

Penze přečtete do minuty

Státní důchody se každoročně od ledna valorizují. Během roku 2022 navíc proběhly dvě mimořádné valorizace. V korunovém vyjádření se nejvíce zvyšují důchody lidem s vysokými penzemi.

Penze přečtete do minuty

Měsíční částku důchodu neovlivňují příjmy ani v posledních pěti ani v posledních deseti letech před odchodem do důchodu, hodnotí se mnohem delší období. Jaké?

Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Při práci na klasickou pracovní smlouvu, ať už na zkrácený úvazek nebo na plný úvazek, se z hrubé mzdy vždy odvádí sociální a zdravotní pojištění. Povinné pojistné nemůže být, na rozdíl od daně z příjmu, nulové. Jak vysoké je pojistné?

Penze Pojištění přečtete do minuty

Mezery v pojištění jsou pro budoucí výpočet státního důchodu nepříjemné, proto si někteří občané platí dobrovolné důchodové pojištění. Jak vysoká je měsíční platba?

Praktické

Populární na Dům financí

CMP