Dávky a důchody

Penze čtení na 2 minuty

Důchodový věk v Česku se postupně prodlužuje a závisí na ročníku narození a u žen i na počtu vychovaných dětí.

Penze čtení na 2 minuty

Zvýšení státního důchodu vlivem valorizace bude od ledna příštího roku u průměrného důchodu 900 Kč, přesto v budoucnu bude muset reálná hodnota státního důchodu klesat.

Pojištění čtení na 2 minuty

Nemocenské dávky závisí na dosahované hrubé mzdě. Čím vyšší hrubá mzda, tím vyšší nemocenské dávky. Na jak vysoké dávky má nárok zaměstnanec pracující za průměrnou mzdu?

Pojištění čtení na 3 minuty

Dlouhodobé zdravotní problémy přináší i finanční starosti. Již při průměrném příjmu je finanční propad značný. Případné přiznání invalidního důchodu prvního stupně řeší totiž situaci jenom částečně, neboť invalidní důchod prvního stupně zpravidla nedosahuje ani 9 tisíc korun.

Pojištění čtení na 2 minuty

I při čerpání neplaceného volna musí zdravotní pojišťovna každý měsíc obdržet na účet zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění můžeme nazvat povinnou daní. Ve kterých případech musí zaměstnanci čerpající neplacené volno zdravotní pojištění platit a kdy nikoliv?

Reklama

Pojištění čtení na 2 minuty

Zaměstnanec čerpající neplacené volno nemá příjem podléhající platbě daně z příjmu fyzických osob a sociálního pojištění. Neplacení daně z příjmu nemá žádný negativní vliv, neplacení sociálního pojištění však ano.

Penze čtení na 2 minuty

Měsíční částku starobního důchodu ovlivňuje celý produktivní život. Jaký vliv na důchodové nároky má péče o děti? Jak výše rodičovského příspěvku ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu?

Pojištění přečtete do minuty

Zdravotní pojištění musí být vždy placeno, za zaměstnance platí zdravotní pojištění každý měsíc zaměstnavatel, osoby samostatně výdělečně činné platí měsíční zálohy. Kdy platí za maminky zdravotní pojištění stát? A kdy si musí zdravotní pojištění samy platit?

Pojištění čtení na 2 minuty

Nárok na nemocenskou, mateřskou nebo otcovskou mají OSVČ pouze v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Ošetřovné však nemohou OSVČ pobírat nikdy. V případě nároku na nemocenskou či mateřskou je nutné počítat s tím, že jsou tyto dávky nižší než u většiny zaměstnanců.

Pojištění čtení na 2 minuty

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je platba sociálního pojištění a zdravotního pojištění povinná, i když je zisk minimální nebo dosahuje OSVČ dokonce ztrátu. Jak vysoké je minimální pojistné v roce 2019?

Penze čtení na 2 minuty

Zejména pro invalidní důchodce prvního a druhého stupně je výdělečná činnost během pobírání invalidního důchodu velmi důležitá a přínosná. Měsíční invalidní důchod se však z důvodu výdělku nezvyšuje. K přepočtení invalidního důchodu dochází pouze díky valorizaci nebo změně stupně invalidity.

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na DůmFinancí.cz