Dávky a důchody

Penze Spoření čtení na 2 minuty

Vlastní spoření na penzi hraje rok od roku důležitější roli ve finančním zajištění v důchodu. Státem podporované je spoření v doplňkovém penzijním spoření, na které může přispívat i zaměstnavatel.

Penze Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Studenti pobírající sirotčí důchod po zemřelém rodiči mohou mít vlastní příjem ze zaměstnání, pokud splňují podmínku nezaopatřenosti. Jak je to v případě dálkového studia?

Penze Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

S ohledem na důchodové nároky je pro studenty výhodné již během studia pracovat a mít příjem podléhající platbě sociálního pojištění.

Daně Pojištění čtení na 2 minuty

I studenti mohou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Pro účely placení sociálního a zdravotní pojištění se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Daně Pojištění Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

Na výpočet daně z příjmu fyzických osob má vliv, jaké daňové slevy zaměstnanec uplatňuje, v ročním zúčtování daně je možné uplatnit i daňové odpočty. Všechny rozhodné skutečnosti musí přitom zaměstnanec zaměstnavateli oznámit.

Reklama

Daně Pojištění čtení na 2 minuty

Pro účely placení zdravotního pojištění jsou osobami bez zdanitelných příjmů např. i lidé pouze s příjmy z nájmu. I OBZP tedy musí v praxi podávat daňové přiznání.

Penze Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Zdravotní pojištění musí být vždy placeno, sociální nikoliv. Některé OBZP si tedy řádné platí zdravotní pojištění, ale sociální pojištění neplatí. Co to znamená?

Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Osobám samostatně výdělečně činným byly v důsledku epidemie koronaviru prominuty zálohy na zdravotním pojištění v minimální výši. Mají nárok na úlevu i OBZP?

Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

V Česku nelze neplatit zdravotní pojištění. Každý občan s trvalým pobytem v ČR je pojištěn u některé ze sedmi zdravotních pojišťoven na trhu. Kdo je pro zdravotní pojišťovnu OBZP?

Koronavirus Pojištění Sociální dávky čtení na 2 minuty

V případě nevýdělečné samostatné výdělečné činnosti je vhodné tuto činnost včas ukončit. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být za rok zaplaceno povinné pojistné i při ztrátě.

Daně Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

Ze systému sociálního pojištění se nemohou zaměstnanci odhlásit a z hrubé mzdy je zaměstnancům na sociálním pojištění sráženo 6,5 % z hrubé mzdy. Čím vyšší platby na pojistném, tím je např. vyšší státní důchod.

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí