Dávky a důchody

Penze přečtete do minuty

Pravidelný příjem z nájmu samozřejmě zvyšuje životní úroveň a zlepšuje rodinné finanční hospodaření, výši státních důchodů však neovlivní.

Daně Penze přečtete do minuty

Řada penzistů z příjmů z nájmu neplatí žádné daně. Jak je to možné? Proč mohou mít příjem z nájmu i předčasní důchodci?

Pojištění přečtete do minuty

Někteří občané mají pouze pravidelný příjem z nájmu. Jak to v takovém případě mají s platbou zdravotního pojištění?

Pojištění přečtete do minuty

Občané mající příjmy z nájmu si musí sami podat daňové přiznání, nemohou požádat o zpracování ročního zúčtování daně zaměstnavatelem.

Pojištění čtení na 2 minuty

Někteří občané zahájí samostatnou výdělečnou činnost po prázdninách od září. Co je dobré vědět v takovém případě o zdravotním pojištění?

Penze Studium přečtete do minuty

Příjemci sirotčího důchodu si mohou samozřejmě ke svému důchodu přivydělat. Možnosti výdělku se však liší, zdali se jedná o denní studium nebo dálkové či kombinované studium.

Penze Právo přečtete do minuty

V praxi se přestává sirotčí důchod čerpat, jestliže před dosažením 26 let ukončí sirotek studium a začne pracovat. Za jakých podmínek je možné obnovit čerpání sirotčího důchodu?

Penze Právo přečtete do minuty

Měsíční částka sirotčího důchodu nezávisí na aktuální životní situaci dítěte, ale na výši důchodu, který pobíral nebo na který by měl nárok zemřelý rodič. Jak se sirotčí důchod vypočítává?

Investice Koronavirus Měnová politika čtení na 2 minuty

Současná Čína se nebojí upevňovat svou státní moc. Její poslední zásahy do volného trhu připomněly, že v Číně se sice nebuduje přímo komunismus, ale zato velmi silný stát. Státní aparát může kdykoliv zasáhnout do soukromého sektoru. Zatím posledním příkladem je regulace vzdělávacího sektoru.

Penze přečtete do minuty

O sirotčí důchod je nutné si vždy písemně požádat. Za nezletilé děti žádá jejich zákonný zástupce. Zletilí sirotci si však musí již požádat sami.

Penze Právo přečtete do minuty

Nezaopatřené dítě má nárok na sirotčí důchod, jestliže jsou splněny podmínky, které se během let postupně zjednodušovaly a aktuálně bývá přiznán sirotčí důchod v naprosté většině případů.

Praktické

Populární na Dům financí