Dávky a důchody

Penze Pojištění přečtete do minuty

Všichni občané s trvalým pobytem v Česku musí být pojištěni u některé ze zdravotních pojišťoven působících na trhu a platit zdravotní pojištění, přičemž pouze za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát.

Penze Spoření přečtete do minuty

Předdůchod je možné čerpat pouze ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Během fáze spoření je doplňkové penzijní spoření podporováno státním příspěvkem, daňovým odpočtem a daňovým osvobozením pro příspěvek zaměstnavatele.

Penze Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

Někteří občané obdrží v produktivním věku několikrát výpověď a sami několik výpovědí v zaměstnání podají. Jaký má tato skutečnost vliv na důchodové nároky? Jaká pravidla platí pro podání výpovědi při práci v penzi?

Pojištění čtení na 2 minuty

Ideálním řešením pro všechny zaměstnance v případě obdržení výpovědi od zaměstnavatele je, když se jim téměř okamžitě podaří najít na trhu práce nové pracovní uplatnění. Když se tak nestane, tak je vhodné se registrovat na úřadu práce. Jak je to s nárokem na podporu v nezaměstnanosti?

Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Výhodou práce na některou z pracovních dohod je nižší zdanění, pokud je hrubá odměna do limitu, neboť v takových případech se neplatí sociální a zdravotní pojištění.

Penze přečtete do minuty

Invalidní důchod se zvyšuje z důvodu valorizace, stejně jako starobní důchody. Ke zvýšení invalidního důchodu dochází i z důvodu zvýšení stupně invalidity.

Penze přečtete do minuty

Invalidní důchodci jsou ve výkonu výdělečné činnosti omezeni jenom svým zdravotním stavem, výše jejich výdělku není limitována a nemá vliv na pobíraný invalidní důchod.

Penze přečtete do minuty

Při splnění zákonných podmínek je možné v Česku pobírat invalidní důchod prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. Stupeň invalidity záleží na posouzení posudkového lékaře.

Penze přečtete do minuty

Někteří občané mají i větší zdravotní problémy, a přesto jim není invalidní důchod přiznán. Jak je to možné?

Praktické

Populární na Dům financí

CMP