Dávky a důchody

Pojištění Politika Studium přečtete do minuty

Dnes poslanecká sněmovna odhlasovala v rekordním čase pouhých 5-ti minut prodloužení přechodného období pro prokázání odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů. Shoda poslanců s prodloužením lhůty na splnění zkoušek o dalších 6 měsíců byla stoprocentní.

Investice Penze přečtete do minuty

Aktuální důchodová situace v Česku je příznivá, v budoucnu tomu tak však vzhledem k demografickým a ekonomickým trendům nebude. Vlastní spoření a investování na penzi je nutností zejména pro OSVČ.

Daně Pojištění čtení na 2 minuty

I za rok 2020 bude možné v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání uplatnit odpočet vkladů na smlouvu o životním pojištění až do částky 24 tisíc Kč. Hodnotí se i mimořádné vklady koncem roku.

Daně Penze čtení na 2 minuty

Roční daňový základ je možné snížit o zaplacené vklady na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření až o 24 tisíc Kč. Maximalizovat daňovou úsporu je možné i vklady koncem roku.

Daně Penze čtení na 2 minuty

Při platbě měsíční paušální daně v roce 2021 v souhrnné částce 5469 Kč bude činit sociální pojištění 2976 Kč, což je více než minimální platba. Jaký to bude mít dopad na důchod?

Daně Pojištění čtení na 2 minuty

Uplatnění výdajového paušálu při výpočtu daňového základu ovlivňuje nejenom výši daně z příjmu fyzických osob, ale rovněž i výpočet sociálního a zdravotního pojištění.

Penze přečtete do minuty

Stejně jako u mezd, tak u starobních důchodů platí, že průměrná hodnota je vyšší než medián. Jak roste medián důchodů v Česku v posledních letech?

Penze Spoření přečtete do minuty

Při dostatečných vlastních úsporách na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření je možné odejít dříve do soukromé penze, tvz. předdůchodu. Jaká pro to platí pravidla?

Penze Spoření přečtete do minuty

V budoucnu bude muset částka měsíčního státního důchodu vzhledem k dosahovaným příjmům v produktivním věku z demografických a ekonomických důvodů klesat. Vlastní spoření na penzi je nutností. Daňově výhodné je zapojení zaměstnavatelů.

Investice Penze Spoření přečtete do minuty

Smlouvu o penzijním připojištění bylo možné uzavřít pouze do konce listopadu roku 2012, výhodou takové smlouvy byla i možnost sjednání výsluhové penze. Kdy lze čerpat výsluhovou penzi?

Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Nárok na nemocenskou vzniká nejenom během trvání pracovního poměru zakládajícího účast na nemocenském pojištění, ale rovněž při nástupu na nemocenskou v zákonné ochranné lhůtě.

Praktické

Populární na Dům financí