Dávky a důchody

Penze Sociální dávky přečtete do minuty

Podmínky ohledně nároku na podporu v nezaměstnanosti se liší u invalidních důchodů, starobních důchodů, předdůchodů nebo pozůstalostních důchodů. Kteří důchodci mohou dostávat i podporu v nezaměstnanosti?

Právo Sociální dávky přečtete do minuty

Pro přiznání podpory v nezaměstnanosti musí být získána minimální doba pojištění a výše podpory v nezaměstnanosti závisí na výši předchozích rozhodných příjmů. Jak vysoká je však podpora v nezaměstnanosti při získání potřebné doby pojištění pouze formou náhradní doby pojištění?

Právo Sociální dávky přečtete do minuty

V případě, že zaměstnanec obdrží výpověď pro důvody, na kterých nenese vinu, tak mu náleží zákonné odstupné. Částka odstupného závisí na době trvání pracovního poměru a výši příjmů. Jaký vliv má odstupné na podporu v nezaměstnanosti?

Právo Sociální dávky přečtete do minuty

Pracovní poměr musí být vždy ukončen v souladu se zákoníkem práce, tj. výpovědí podanou zaměstnancem, výpovědí podanou zaměstnavatelem nebo vzájemnou dohodou. Když podá výpověď zaměstnanec tak dochází (až na zákonné výjimky) ke snížení podpory v nezaměstnanosti.

Právo Sociální dávky přečtete do minuty

Celková podpůrčí doba u podpory v nezaměstnanosti se liší dle věku uchazeče, nejdéle je možné podporu v nezaměstnanosti pobírat 11 měsíců. Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti se přitom vždy hodnotí jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely.

Penze přečtete do minuty

Některé OSVČ fakturují vysoké částky, ale pro důchodové účely jsem na tom hůře než zaměstnanci pracující za minimální mzdu. Jak je to možné?

Daně Pojištění přečtete do minuty

Ani osoby samostatně výdělečně činné, které nejsou plátci DPH, se nevyhnou daňovým starostem. Ve fakturované částce je nutné zohlednit i platbu daně z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Při výkonu hlavní činnosti musí být vždy placeno povinné pojistné.

Pojištění Praktické tipy Právo čtení na 2 minuty

Rodný list je prvním dokladem narozeného miminka, který za něj musí vyřídit jeho rodiče. Na základě obdrženého rodného listu následně registrují dítě u příslušné zdravotní pojišťovny. Co je potřeba k vyřízení rodného listu?

Daně Domácnost Investice Penze přečtete do minuty

Všichni daňoví poplatníci mají nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 30840 Kč, a to i při příjmech pouze z nájmu. Penzisté tedy mnohdy z nájmu neplatí žádnou daň z příjmu, daňové přiznání však musí podat.

Penze Pojištění přečtete do minuty

Zatímco platba zdravotního pojištění je pro OBZP povinná, tak platba sociálního pojištění nikoliv. Vyplatí se v těchto případech platba dobrovolného důchodového pojištění?

Pojištění Právo přečtete do minuty

Samoplátci na zdravotním pojištění jsou nejenom osoby samostatně výdělečně činné, ale taky osoby bez zdanitelných příjmů. Samoplátci si musí každý měsíc platit zdravotní pojištění. U OBZP je však výpočet jiný než u OSVČ.

Praktické

Populární na Dům financí