V roce 2022 budeme mít vyšší čistou mzdu

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Téměř všichni zaměstnanci budou mít vyšší výplatu za leden, kterou obdrží na bankovní účet v únoru příštího roku. Proč?

Každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani má při výpočtu měsíční čisté mzdy nárok na základní daňovou slevu na poplatníka. Prohlášení k dani je možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Zaměstnanci pracující pro dva zaměstnavatele současně uplatní tedy slevu na poplatníka pouze u jednoho z nich.

V roce 2022 bude přitom měsíční daňová sleva na poplatníka o 250 Kč vyšší než v roce 2021, zvyšuje se z 2320 Kč na 2570 Kč. To znamená, že právě o 250 Kč bude mít většina zaměstnanců vyšší čistou mzdu, neboť právě o tuto částku zaplatí méně na dani z příjmu fyzických osob. Sazba sociálního pojištění a zdravotního pojištění se pro rok 2022 nemění.

Kdo si nepolepší?

Stejnou čistou mzdu na účet obdrží jen zaměstnanci, kteří pracují pouze na zkrácený úvazek, jejichž hrubá mzda je nižší než 15400 Kč. Tito zaměstnanci již nyní neplatí nic na dani z příjmu fyzických osob, proto zvýšení základní slevy na poplatníka nevyužijí.

Praktický příklad

Paní Hana je ve starobním důchodu a přivydělává si prací na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 15000 Kč. Stejnou hrubou mzdu bude mít i v roce 2022. Vypočtená daň z příjmu činí 2250 Kč (15000 Kč × 15 %) a je v obou letech nižší než sleva na poplatníka, a proto paní Hana neplatí nic na dani z příjmu fyzických osob v roce 2021 ani v roce 2022. Na povinném pojistném je jí v obou letech v souhrnu sraženo 1650 Kč (15000 Kč × 11 %), při výpočtu zdravotního pojištění se neprovádí dopočet do minima, protože je paní Hana státním pojištěncem (starobním důchodcem). Na bankovní účet obdrží v obou letech 13350 Kč. Paní Hana tedy jako jedna z mála tedy nevyužije zvýšení slevy na poplatníka.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP