Roční daňové slevy

štítky Daně Školkovné Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Dvě daňové slevy nemohou zaměstnanci uplatňovat během kalendářního roku, ale až za celý rok. Při jejich uplatnění jim následně vznikne nárok na daňovou vratku. O které daňové slevy se jedná? Jak jsou vysoké?

Maximální částka školkovného na každé dítě činí za rok 2022 částku 16200 Kč. Zaměstnanci uplatňující školkovné doručí mzdové účetní potvrzení od příslušné školky. Mzdová účetní následně zohlední školkovné v ročním zúčtování daně. Školkovné může vždy uplatnit pouze jeden z rodičů. Za rok 2022 uplatní školkovné i rodiče, jejichž dítě nastoupí od 1. září již do první třídy nebo rodiče, jejichž dítě začne navštěvovat školku od září.

Sleva na manželku (manžela)

Druhou roční daňovou slevou je sleva na manželku (manžela). Tuto slevu je možné uplatnit pouze za předpokladu, že vlastní rozhodné roční příjmy manželky (manžela) nepřekročily 68 tisíc. Roční sleva na manželku (manžela) činí 24840 Kč. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se započítávají všechny příjmy kromě taxativně vyjmenovaných v zákoně o dani z příjmu. Nejtypičtějším příjmem, který se nezapočítává je rodičovský příspěvek jako dávka státní sociální podpory. Příjmy z brigád na některou z pracovních dohod se počítají, proto je vhodné si případně pohlídat celkový roční příjem, aby kvůli překročení limitu např. o tři nebo čtyři tisíce nebylo následně možné uplatnit vysokou daňovou slevu na manželku (manžela).

Daňová vratka a vyšší výplata

V případě uplatnění ročních daňových slev školkovného a slevy na manželku (manžela) vznikne po provedeném ročním zúčtování daně nárok na vysokou daňovou vratku za předpokladu, že během roku byly zaplacené nějaké zálohové platby na dani z příjmu. Daňová vratka se následně obdrží ve výplatě po provedeném ročním zúčtování.

Petr Gola

Další články k tématu Daňové slevy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP