Poradna: Manželství během roku a daně

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Jakub: Přítelkyně je na rodičovské a stará se o naši malou dceru. Na září máme naplánovanou svatbu. Svatbou bychom měli ušetřit i na dani z příjmu. Můžete nám prosím vypočítat, jak moc.

Slevu na manželku za kalendářní rok 2022 je možné uplatnit až v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování daně (provádí zaměstnavatel za zaměstnance) za rok 2022. Nárok na tuto daňovou slevu vzniká pouze v případě, že manželka měla vlastní rozhodné příjmy za kalendářní rok 2022 nižší než 68 tisíc korun. Mezi vlastní příjmy manželky se počítají všechny příjmy kromě příjmů taxativně vyjmenovaných v zákoně o dani z příjmu. Pokud Vaše manželka pobírá pouze rodičovský příspěvek, tak tento příjem se pro účely limitu nezapočítává bez ohledu na jeho roční souhrnnou částku.

Jak je sleva vysoká?

Roční sleva na manželku činí 24840 Kč, ale pouze za předpokladu trvání manželství po celý kalendářní rok. V případě uzavření manželství během roku se sleva na manželku uplatní v poměrné výši. Poprvé za měsíc, kdy trvalo manželství k prvnímu dni daného měsíce. V případě uzavření manželství během měsíce září tedy za tři měsíce (říjen, listopad a prosinec) v částce 6210 Kč.

Hodnotí se příjem manželky za celý rok

V případě uzavření manželství během roku se hodnotí příjmy manželky za celý kalendářní rok 2022, tedy i ty před uzavřením manželství. Pokud je během roku zaplacená na daňových zálohách nějaká částka daně z příjmu, tak z důvodu uplatnění slevy na manželku vznikne nárok na daňový přeplatek.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP