Jak vysoké mohou být daňové slevy za rok 2017?

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Vypočtenou daň z příjmu fyzických osob v daňovém přiznání přímo snižují daňové slevy. Jaké daňové slevy je možné uplatnit v daňovém přiznání za rok 2017?

V daňovém přiznání za rok 2017 lze uplatnit tyto daňové slevy: na poplatníka ve výši 24 840 Kč, na manželku (manžela) s vlastními rozhodnými příjmy nepřesahujícími 68 000 Kč ve výši 24 840 Kč (pokud je manželka/manžel držitelem průkazu ZTP/P, tak je sleva dvojnásobně vysoká), na invaliditu prvního stupně ve výši 2 520 Kč, na invaliditu třetího stupně ve výši 5 040 Kč, na průkaz ZTP/P ve výši 16 140 Kč, na studenta ve výši 4 020 Kč a školkovné, jehož maximální výše činí 11 000 Kč na každé dítě, na elektronickou evidenci tržeb ve výši 5 000 Kč.

Slevu na poplatníka uplatní každý

Všichni daňoví poplatníci uplatní v daňovém přiznání za rok 2017 daňovou slevu na poplatníka, bez ohledu na to, jak vysoké příjmy měli nebo jak dlouho pracovali či podnikali. Nárok na slevu na poplatníka mají i důchodci, studenti nebo ženy na rodičovské dovolené nebo zaměstnanci pracující pouze na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. Sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč se uplatní vždy v plném rozsahu. Pro uplatnění ostatních daňových slev musí být splněny zákonné podmínky a nárok na tyto slevy je nutno doložit příslušným dokladem (např. potvrzením od školky, rozhodnutím o přiznání invalidity…).

Slevy snižují daňovou povinnost pouze do nuly

V případě, že vypočtená daň z příjmu je nižší než souhrnná částka uplatňovaných daňových slev, potom je vypočtená daň z příjmu 0 Kč. Daňové slevy snižují daňovou povinnost maximálně do nuly.

Praktický příklad

Podnikatel Vrána je stále studentem VŠ a dosáhl za rok 2017 hrubého zisku ve výši 180 000 Kč. V daňovém přiznání uplatní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a daňovou slevu na studenta ve výši 4 020 Kč. Daň z příjmu před uplatněním daňových slev činí 27 000 Kč (180 000 Kč × 15 %). Souhrnná částka daňových slev 28 860 Kč (na poplatníka 24 840 Kč + na studenta 4 020 Kč) je vyšší než vypočtená daň z příjmu. Výsledná daň z příjmu fyzických osob bude 0 Kč. Z důvodu uplatnění daňových slev nemůže vzniknout nárok na daňový bonus, který je možné čerpat pouze v případě, že daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu po daňových slevách.

Petr Gola

Další články k tématu Daňové odpočty a slevy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí