Limity u daňových odpočtů za rok 2017

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Nezdanitelné položky snižují při splnění zákonných podmínek daňový základ. Legislativou je však stanovena maximální částka, o kterou jednotlivé nezdanitelné položky mohou daňový základ snížit. Jaké limity je možné uplatnit v daňovém přiznání za rok 2017?

Pro všechny nezdanitelné položky neboli daňové odpočty platí maximální částka, o kterou mohou snížit daňový základ. Jak vysoké jsou jednotlivé limity?

  • Darem je možné snížit základ daně maximálně o 15 %, hodnota daru musí činit nejméně 1 000 Kč. Odběr krve se oceňuje částkou 3 000 Kč.
  • Odpočet úroků lze uplatnit až do částky 300 000 Kč. Úvěrem musí být řešena vlastní bytová situace poplatníka. Když jsou účastníky smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby více zletilých osob, tak uplatní odpočet buď jedna z nich, anebo každá z nich, a to rovným dílem.
  • Vlastní vklady na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření mohou snížit základ daně maximálně o 24 000 Kč.
  • Limit 24 000 Kč platí i pro vlastní vklady na smlouvu o životním pojištění.
  • Příspěvky zaměstnanců odborové organizaci, která obhajuje zájmy zaměstnanců, mohou snížit základ daně o 3 000 Kč.
  • Maximální limit u úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání činí 10 000 Kč, u poplatníků se zdravotním postižením 13 000 Kč a u poplatníků s těžším zdravotním postižením 15 000 Kč.

Nárok na odpočty mají oba manželé

Při splnění zákonných podmínek mohou mít nárok na daňové odpočty oba manželé. Jestliže si oba manželé spoří v doplňkovém penzijním spoření, potom uplatní daňový odpočet u tohoto penzijního produktu oba manželé. Nárok na každý daňový odpočet je nutno doložit příslušným dokladem (např. potvrzením od banky, penzijní společnosti, pojišťovny, darovací smlouva, potvrzení odborové organizace…), který je následně nedílnou součástí daňového přiznání jako příloha.

Nárok na odpočty mají i např. studenti nebo penzisté

Mnozí studenti si během studia na vysoké škole přivydělávají a podávají daňové přiznání. Např. z důvodu výkonu samostatné výdělečné činnosti nebo práci pro dva zaměstnavatele současně. V daňovém přiznání mohou i studenti uplatnit daňové odpočty, na které mají nárok. Rovněž každoročně stoupá počet penzistů, kteří mají v penzi pravidelný příjem. Rovněž penzisté mohou v daňovém přiznání (nebo ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem) uplatnit daňové odpočty, na které mají nárok.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí