Jaké daňové odpočty můžete uplatnit?

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Daňový základ za rok 2017 snižují při splnění zákonných podmínek daňové odpočty. Ve standardním čtyřstránkovém daňovém přiznání jsou daňové odpočty uvedeny na druhé straně daňového přiznání, v řádcích 46 až 53. Souhrnná částka je uvedena v řádku 54. Jaké daňové odpočty lze uplatnit?

Nezdanitelné položky neboli daňové odpočty jsou uvedeny v § 15 zákona o dani z příjmu. Při splnění zákonných podmínek jsou daňovými odpočty: dary, zaplacené úroky z úvěru na bydlení, zaplacené příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, zaplacené příspěvky na životní pojištění, členské příspěvky zaplacené odborové organizaci, úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Daňové odpočty za celý rok 2017

Žádný z daňových odpočtů nemůže být uplatňován během roku. Daňové odpočty se uplatňují vždy za celý kalendářní rok. Zaměstnanci, za které mohl provést zaměstnavatel roční zúčtování daně za rok 2017, uplatnili daňové odpočty právě v ročním zúčtování. Ostatní daňoví poplatníci mohou daňové odpočty uplatnit pouze v daňovém přiznání. Základní termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2017 je do 3. dubna 2018. Nedílnou součástí uplatnění daňového odpočtu je příslušný doklad prokazující nárok na toto snížení daňového základu.

Jak vysoká je daňová úspora?

Všechny nezdanitelné položky snižují „pouze“ daňový základ a nikoliv přímo vypočtenou daňovou povinnost. Proto každá tisícikoruna daňových odpočtů přináší daňovou úsporu ve výši 150 Kč. Při nižším celkovém ročním daňovém základu však daňové odpočty nemusí přinést žádnou daňovou úsporu.

Praktický příklad 1)

Pan Novák podnikal v měsících lednu a únoru 2017, od 1. března 2017 je ve starobním důchodu a samostatnou výdělečnou činnost ukončil. Na svoji smlouvu o životním pojištění vkládal i během celého roku 2017 částku 1 000 Kč. Roční hrubý zisk za leden a únor činí 60 000 Kč. I bez uplatnění odpočtu u životního pojištění je roční daňová povinnost pana Nováka 0 Kč, neboť v daňovém přiznání uplatní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Při uplatnění daňového odpočtu bude daň z příjmu rovněž 0 Kč.

Praktický příklad 2)

Podnikatelka paní Šťastná má roční hrubý zisk za rok 2017 ve výši 500 000 Kč. Celkem uplatňuje daňové odpočty v souhrnné částce 48 000 Kč. Na dani z příjmu při uplatnění slevy na poplatníka zaplatí 42 960 Kč (500 000 Kč – 48 000 Kč)  × 15 % – 24 840 Kč). Kdyby odpočty neuplatnila, tak by roční daň z příjmu byla 50 160 Kč (500 000 Kč × 15 % – 24 840 Kč).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí