Odpočet životka a penzijka za rok 2017

štítky Daně Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Oproti roku 2016 se zvýšil maximální daňový odpočet u „penzijka“ a „životka“ o 12 000 Kč. Lidé využívající za rok 2017 maximální daňový odpočet u obou těchto finančních produktů tak meziročně ušetří na dani z příjmu více o 3 600 Kč.

Aktuálně je možné uzavřít pouze smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Legislativní podpora formou daňového odpočtu je však stejná u penzijního připojištění i doplňkového penzijního spoření. Pro účely daňového odpočtu se u „penzijka“ i „životka“ hodnotí pouze vlastní vklady klienta na smlouvu, příspěvky zaměstnavatele se nepočítají.

Podmínky pro daňový odpočet u „penzijka“

Od základu daně za rok 2017 je možné odečíst příspěvek v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč zaplacený poplatníkem na jeho penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření. Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek. Na maximální měsíční státní příspěvek ve výši 230 Kč dosáhnou lidé spořící na svoji smlouvu 1 000 Kč a více.

Praktický příklad

Podnikatel Dvořák si měsíčně spoří v doplňkovém penzijním spoření 3 000 Kč. Jeho roční vklady na smlouvu za rok 2017 činí 36 000 Kč. Pro daňové účely se hodnotí částka 24 000 Kč (36 000 Kč – 12 000 Kč). Pan Dvořák může v daňovém přiznání za rok 2017 uplatnit maximální státní odpočet ve výši 24 000 Kč.

Jak je to u životního pojištění?

Za rok 2017 je možné snížit základ daně o vklady na smlouvu o životním pojištění. Aby smlouva splňovala podmínky pro daňový odpočet, tak musí být výplata pojistného plnění v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let. Současně nesmí být ze smlouvy o životním pojištění umožněn průběžný výběr finančních prostředků.

Praktický příklad

Podnikatelka Nováková má uzavřenu smlouvu o životním pojištění, která splňuje zákonné podmínky pro daňový odpočet, na kterou vkládala měsíčně v roce 2017 částku 2 000 Kč. V daňovém přiznání uplatní maximální daňový odpočet ve výši 24 000 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí