Zahájení podnikání v roce 2018

čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Při zahájení hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2018 je nutné počítat s placením alespoň minimálních záloh na sociálním pojištění a zdravotním pojištění, které jsou vyšší než v roce 2017.

Zahájení samostatné výdělečné činnosti je nutné oznámit příslušné zdravotní pojišťovně a místně příslušné OSSZ. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti se musí platit vždy alespoň minimální měsíční zálohy na povinném pojistném. V prvním roce výkonu samostatné výdělečné činnosti se platí minimální měsíční zálohy.

  • V roce 2018 činí minimální měsíční záloha u zdravotního pojištění 2 024 Kč a u sociálního pojištění 2 189 Kč. V souhrnu došlo meziročně ke zvýšení minimálních záloh o 246 Kč. 
  • Měsíční záloha na sociálním pojištění je splatná do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, měsíční záloha na zdravotním pojištění je splatná do 8. kalendářního dne následujícího měsíce.

U vedlejšáku jsou odvody nižší

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se v prvním roce měsíční zálohy na sociálním pojištění a zdravotním pojištění neplatí. Zdravotní pojištění i sociální pojištění se vždy zaplatí jednorázově dle skutečně dosaženého hrubého zisku. Nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu u hlavní samostatné výdělečné činnosti. Když je hrubý zisk do limitu, tak se sociální pojištění vůbec neplatí. Pro celý kalendářní rok 2018 je limitem částka 71 950 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se limit poměrně snižuje. V dalších letech záleží u placení záloh na výši dosaženého zisku a důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Vedlejší výdělečnou činnost je nutné doložit

Aby nemusely být při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti placeny měsíční zálohy, tak musí být vedlejší samostatná výdělečná činnost na obou institucích doložena. Kdy se nejčastěji jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti? Když je samostatná výdělečná činnost vykonávána při zaměstnání, v penzi, během studia či během pobírání rodičovského příspěvku.

Neplacení pojistného je sankciováno

Všechny osoby samostatně výdělečně činné by měly placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění věnovat velkou pozornost. Když je povinné pojistné placeno opožděně, v nižší částce nebo vůbec, potom je příslušnými institucemi předepsáno penále. Dlužné pojistné i dlužné penále je potom exekučně vymáháno.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP