Daňové povinnosti OBZP

štítky Daně Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Pro účely placení zdravotního pojištění jsou někteří občané považování za osoby bez zdanitelných příjmů, přičemž mohou mít povinnost podat za rok 2017 daňové přiznání k dani z příjmů. Jak je to s placením daní v takových případech?

V počítačovém systému zdravotní pojišťovny musí být každý občan veden v jedné ze čtyř základních kategorií – zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činní, státní pojištěnec (např. dítě, penzista, žena na rodičovské dovolené, občan v evidenci úřadu práce) nebo osoba bez zdanitelných příjmů. Kdo není veden v některé z prvních tří kategorií, ten je pro účely placení zdravotního pojištění považován za osobu bez zdanitelných příjmů.

OBZP a placení zdravotního pojištění

Všechny osoby bez zdanitelných příjmů si musí samy platit zdravotní pojištění. V roce 2018 činí povinná měsíční platba 1 647 Kč (13,5 % z minimální mzdy 12 200 Kč). Zdravotní pojištění musí být zaplaceno vždy do 8. dne následujícího měsíce. Jestliže OBZP nemá žádný příjem podléhající platbě na sociálním pojištění, potom si sociální pojištění platit nemusí, ale dané období se nebude hodnotit pro důchodové účely. V praxi je vhodné promyslet, zdali se neplatit dobrovolné důchodové pojištění.

OBZP a daňové přiznání

Osoby bez zdanitelných příjmů však mohou mít v praxi povinnost podávat daňové přiznání. Z rozhodných kapitálových příjmů, příjmů z nájmu nebo z ostatních příjmů se sice zdravotní pojištění a sociální pojištění neplatí, ale pokud nejsou splněny zákonné podmínky pro daňové osvobození, tak daň z příjmu ano.

Praktický příklad

Paní Šimková měla v roce 2017 příjem z prodeje nemovitosti, ve které nebydlela, přičemž nedodržela pětiletý časový test pro daňové osvobození a dále měla příjem z prodeje cenných papírů, u kterých rovněž nedodržela tříletý časový test pro daňové osvobození. Žádné jiné příjmy neměla a pro účely placení zdravotního pojištění byla považována za OBZP. Za rok 2017 si musí paní Šimková podat daňové přiznání, kde předmětné příjmy ponížené o výdaje budou základem daně dle § 10 zákona o dani z příjmu. Sociální (důchodové) pojištění za rok 2017 si paní Šimková neplatí, tento rok se jí nebude hodnotit pro důchodové účely – ani do doby pojištění a ani výše uvedené příjmy se nezapočítají.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP