Kdy neplatíte z příjmu zdravotní pojištění?

štítky Daně Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Občané, kteří mají vyřešen svůj pojistný vztah vůči své zdravotní pojišťovně, neplatí z některých příjmů zdravotní pojištění. Takové příjmy jsou vzhledem k nižšímu zdanění výhodné. U kterých příjmů je nižší zdanění, protože se neplatí povinné pojistné?

Mezi příjmy, ze kterých se neplatí zdravotní pojištění patří např. příjmy z kapitálového majetku (např. dividendy, úroky, životní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření), příjmy z pronájmu, příjmy z prodeje cenných papírů, ostatní příjmy (např. příjmy z prodeje movitých a nemovitých věcí, příjmy z příležitostných činností, podíly při zániku obchodní společnosti).

U všech těchto příjmů je efektivní zdanění nižší, protože se z příjmu neplatí povinné zdravotní pojištění. Vždy je však nutné pamatovat na skutečnost, že každý občan musí mít vyřešen svůj pojistný vztah vůči své zdravotní pojišťovně.

Praktický příklad

Pan Červený má během roku pouze příjmy z pronájmu svých nemovitostí. Neznamená to, že pan Červený nemusí zdravotní pojištění vůbec platit. Pan Červený je v registru své zdravotní pojišťovny veden jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů) a má tedy povinnost platit své zdravotní pojišťovně měsíčně 1 148 Kč (13,5 % z minimální mzdy ve výši 8 500 Kč). Osoby bez zdanitelných příjmů musí každý měsíc odvádět své zdravotní pojišťovně zdravotní pojišťovně, přestože nemají příjem podléhají zdravotnímu pojištění. Zdravotní pojišťovna musí každý měsíc obdržet za každého pojištěnce zdravotní pojištění.

Kdy se neplatí zdravotní pojištění z dohod?

Velmi oblíbená je práce na základě dohod – dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Jednoduchá administrativa a nízké zdanění do limitu je důvodem, proč je práce na základě dohody oblíbená pro zaměstnance i zaměstnavatele.

  • Z dohody o provedení práce se neplatí zdravotní pojištění do měsíční odměny ve výši 10 000 Kč. Odvodu na zdravotním pojištění podléhá až měsíční odměna 10 001 Kč a vyšší. Při překročení limitu odvádí z měsíční odměny zdravotní pojištění zaměstnanec i zaměstnavatel. Pro jednoho zaměstnavatele je možné na základě dohody o provedení práce pracovat maximálně 300 hodin za rok.
  • Z dohody o pracovní činnosti se zdravotní pojištění neplatí do měsíčního příjmu 2 500 Kč (maximální odměna nepodléhající zdravotnímu pojištění může být tedy 2 499 Kč). Z měsíční odměny 2 500 Kč a vyšší na základě dohody o pracovní činnosti se již zdravotní pojištění odvádí, a to zaměstnanec i zaměstnavatel.

Dodržení limitu při práci na základě dohod je tedy s ohledem na nižší zdravotní pojištění hlídat. Limit pro platbu zdravotního pojištění u zaměstnance pracujícího na základě dohody pro více zaměstnavatelů současně se nesčítá.

Praktický příklad

Pan Modrý pracuje současně pro 3 zaměstnavatele, měsíční odměna na základě dohody o provedení práce činí ve všech 3 případech 27 000 Kč. Přestože pan Modrý neodvede z příjmu z odměny nic na zdravotním pojištění, tak musí své zdravotní pojišťovně zaplatit každý měsíc 1 148 Kč, neboť v registru své zdravotní pojišťovny je veden jako OBZP. Protože se z příjmu neodvádí zdravotní pojištění, tak nemůže být na základě práce na dohodu o provedení práce veden jako zaměstnanec.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí