Zdravotní pojišťovny v Česku

štítky Daně Pojištění čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Pojištěnci mají právo na výběr zdravotní pojišťovny. V současné době působí na trhu sedm zdravotních pojišťoven, v minulosti jich bylo více (např. 11), postupně se však slučovaly. Změnu zdravotní pojišťovny je potřeba provést ze zákona v šestiměsíčním předstihu.

Dle současné legislativy je možné změnit zdravotní pojišťovnu jednou za rok, a to vždy od 1. ledna daného roku. Během roku 2014 tedy není možné změnit zdravotní pojišťovnu, nejdříve až od 1. ledna 2015. Aby měly zdravotní pojišťovny dostatek času na převedení veškeré agendy, tak v případě změny zdravotní pojišťovny je nutné se přihlásit k nové zdravotní pojišťovně do konce 30. června 2014.

  • Pro změnu zdravotní pojišťovny stačí podat přihlášku u nové zdravotní pojišťovny v zákonné lhůtě. Nová zdravotní pojišťovna již zařádí veškerou potřebnou administrativu. Novorozenci jsou ze zákona pojištěnci zdravotní pojišťovny své matky.
  • Všichni občané s trvalým pobytem na území České republiky jsou ze zákona zdravotně pojištěni a mají právo na výběr zdravotní pojišťovny a případnou změnu. Samotné zdravotní pojišťovny nemohou ukončit pojistný vztah ze svého popudu, nemohou tedy ukončit pojištění např. občanům, kteří neplatí nic na zdravotním pojištění (jsou dlužníci na zdravotním pojištění) a přitom čerpají bezplatně zdravotní péči.

Sedm zdravotních pojišťoven

Přestože konkurence jednotlivých zdravotních pojišťoven je značně omezena, tak mohou být jednotlivé balíčky či zvýhodnění pro některé občany důvodem ke změně. Dalšími důvody může být např. dostupnost nejbližší pobočky, rozsah sítě apod. Zdravotní pojištění se však platí u všech zdravotních pojišťoven ve stejné výši. Není tedy možné změnou zdravotní pojišťovny docílit nižší platby na zdravotním pojištění. V současné době si mohou občané vybrat ze sedmi zdravotních pojišťoven působících na trhu:

  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (www.cpzp.cz)
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (www.ozp.cz)
  • Revírní bratrská pokladna (www.rbp-zp.cz)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (www.vozp.cz)
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (www.vzp.cz)
  • Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA (www.zpskoda.cz)
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (www.zpmvcr.cz)

Komunikace zaměstnavatelů

OSVČ si plní své zákonné povinnosti u vybrané zdravotní pojišťovny. Zaměstnavatelé tuto možnost nemají, musí být registrováni u všech zdravotních pojišťoven, kde jsou pojištěni jejich zaměstnanci. U všech zdravotních pojišťoven svých zaměstnanců potom musí plnit své zákonné povinnosti. Teoreticky se v praxi může stát, že zaměstnavatel musí posílat každý měsíc 7 Přehledů na všech sedm zdravotních pojišťoven a pravidelně komunikovat, platit zdravotní pojištění a plnit zákonné povinnosti u všech sedmi zdravotních pojišťoven. Případná kontrola na zaměstnavatele může během roku přijít od všech sedmi zdravotních pojišťoven.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí