Nulové zálohy při "vedlejšáku"

čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Osoby samostatně výdělečně činné platí zdravotní pojištění formou měsíčních záloh. V některých případech však není potřeba měsíční zálohy na zdravotním pojištění platit. Zdravotní pojištění se uhradí jednorázově při odevzdání Přehledu u příjmech a výdajích. Jedná se o zaměstnance přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností.

Nejdůležitějším tiskopisem, které zdravotní pojišťovny každoročně obdrží od všech OSVČ je „Přehled o příjmech a výdajích“ za daný rok. V „Přehledu o příjmech a výdajích“ je uveden příjem a výdaj za uplynulý rok a vypočítá se zdravotní pojištění za celý uplynulý rok a výše měsíční zálohy na další období.

Standardně je potřeba doručit „Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013“ příslušné zdravotní pojišťovně do 2. 5. 2014. Neodevzdání „Přehledu o příjmech a výdajích“ je ze strany zdravotní pojišťovny sankciováno.

Minimální výše zálohy není pro všechny

V roce 2014 činí minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění pro OSVČ pro hlavní činnost 1 752 Kč, protože u hlavní činnosti musí být dodržen minimální vyměřovací základ. OSVČ pro vedlejší činnost však nemusí minimální vyměřovací základ dodržet a doplatí zdravotní pojištění dle skutečného zisku.

1) Zaměstnanci, kteří si samostatnou výdělečnou činností pouze přivydělávají, jsou pro účely zdravotního pojištění vedeni na vedlejší činnost. Tito občané tedy nemusí platit během roku zálohy na zdravotním pojištění a zdravotní pojištění doplatí jednorázově dle dosaženého zisku při odevzdání „Přehledu o příjmech a výdajích“.

Praktický příklad

Zaměstnanec pan Zelený si přivydělává samostatnou výdělečnou činností. Během celého roku 2013 neplatil zálohy na zdravotním pojištění. Příjem za rok 2013 činil 120 000 Kč a výdaj 48 000 Kč. Zisk za rok 2013 byl tedy 72 000 Kč (120 000 Kč – 48 000 Kč). Vyměřovací základ je tedy 36 000 Kč (72 000 Kč × 50 %). Na zdravotním pojištění zaplatí pan Zelený jednorázově při odevzdání „Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013“ částku 4 860 Kč (13,5 % z 36 000 Kč). Ani během roku nebude pan Zelený platit zálohy na zdravotním pojištění, neboť jeho výdělečná činnost bude vedlejším zdrojem příjmů.

2) Občané, pro které je samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů, neboť za ně platí zdravotní pojištění i stát. Jedná se např. o samostatně výdělečně činné studenty, důchodce nebo ženy na rodičovské dovolené. Tito občané neplatí zálohy v prvním roce zahájení samostatné výdělečné činnosti. V dalších letech již zálohy platí, nemusí však dodržet minimální zálohu, záloha závisí na dosaženém zisku.

Praktický příklad

Student Černý začal během roku 2013 vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Za rok 2013 měl příjem 80 000 Kč a výdaj 32 000 Kč. Zisk byl tedy 48 000 Kč (80 000 Kč – 32 000 Kč). Vyměřovací základ 24 000 Kč (48 000 Kč × 50 %). Na zdravotním pojištění zaplatí student Černý jednorázově při odevzdání „Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013“ částku ve výši 3 240 Kč (24 000 Kč × 13,5 %). Po odevzdání „Přehledu o příjmech a výdajích“ již bud pan Černý zálohy v roce 2014 platit, měsíčně ve výši 270 Kč (3 240 Kč: 12 měsíců). Zdravotní pojištění na rok je možné i předplatit.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí