Rok 2014 – platba zdravotního pojištění bez limitu

štítky Daně Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Zdravotní pojištění a sociální pojištění jsou si v některých aspektech velmi podobné, v jiných se však významně liší. Jednou z velkých odlišností je neexistence maximálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění. Občané s vysokými příjmy odvádí na zdravotním pojištění ze všech svých příjmů.

V roce 2014, stejně jako v roce 2013, není u zdravotního pojištění stanoven maximální vyměřovací základ (strop pro platbu pojistného). Neexistence stropu pro platbu zdravotního pojištění znamená, že se zdravotní pojištění platí ze všech příjmů podléhajících platbě zdravotního pojištění. Sociální pojištění se odvádí pouze do maximálního vyměřovacího základu (v roce 2014 je to částka 1 245 216 Kč). Při dosažení stropu během roku se již z příjmu nad maximální vyměřovací základ sociální pojištění neplatí. Můžeme tedy říci, že sociální pojištění je omezeno shora, zdravotní pojištění nikoliv.

Vysoké příjmy = vysoké zdravotní pojištění

V minulosti byl maximální vyměřovací základ stanoven i u zdravotního pojištění. V letech 2008 až 2009 byl maximální vyměřovací základ stanoven ve výši 48násobku průměrné mzdy stanovené MPSV, v letech 2010 až 2012 ve výši 72násobku průměrné mzdy stanovené MPSV. V přiložené tabulce máme uveden maximální vyměřovací základ v minulých letech.

Rok Zdravotní pojištění maximální vyměřovací základ
2014 není stanoven
2013 není stanoven
2012 1 809 864 Kč
2011 1 781 280 Kč
2010 1 707 048 Kč
2009 1 130 640 Kč
2008 1 034 880 Kč

Jak se „prodražilo“ zdravotní pojištění?

Zrušení maximálního vyměřovacího základu pro placení zdravotního pojištění zvýšil odvody na zdravotní pojištění občanům s nadstandardními příjmy.

Praktický příklad

Zaměstnanec pan Červený měl v roce 2012 roční mzdu ve výši 2 200 000 Kč. Za rok 2012 odvedl na zdravotním pojištění 81 444 Kč (4,5 % z 1 809 864 Kč) a dalších 162 888 Kč (9 % z 1 809 864 Kč) za zaměstnance pana Červeného zaplatil jeho zaměstnavatel. Zrušení maximálního vyměřovacího základu od roku 2013 zvýšilo i mzdové náklady zaměstnavatele pana Červeného. Při roční mzdě 2 200 000 Kč zaplatí totiž zaměstnanec pan Červený na zdravotním pojištění 99 000 Kč (4,5 % z 2 200 000 Kč) a dalších 198 000 Kč (9 % z 2 200 000 Kč) za zaměstnance Červeného odvede jeho zaměstnavatel. Zdravotní pojišťovna při stejném příjmu inkasuje od pana Červeného v roce 2014 na zdravotním pojištění více o 52 668 Kč (297 000 Kč – 244 332 Kč) než za rok 2012.

Zrušení stropu je dočasné

Maximální vyměřovací základ, který je ve stejné výši stanoven pro zaměstnance i OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) byl legislativně zrušen pro roky 2013 až 2015.

V době, kdy není zaveden strop, můžeme zdravotní pojištění nazvat skutečnou „rovnou daní“, neboť pro všechny příjmy podléhající zdravotnímu pojištění je stanovena stejná sazba. Na rozdíl od daně z příjmu fyzických osob nelze zdravotní pojištění snižovat o různé slevy či nezdanitelné položky.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí