Jak vysoké je zdravotní pojištění v roce 2014?

štítky Daně Pojištění Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Zaměstnancům sráží zdravotní pojištění z jejich mzdy zaměstnavatel, za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát, osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů si však musí zdravotní pojištění platit samy. Jak vysoké jsou platby zdravotního pojištění v letošním roce?

Všichni občané s trvalým pobytem na území České republiky jsou zdravotně pojištěni u některé ze zdravotních pojišťoven a musí každý měsíc platit zdravotní pojištění, pouze za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát.

Za zaměstnance platí zdravotní pojištění zaměstnavatel

Zaměstnanci nemohou být nikdy dlužníky na zdravotním pojištění. Za správné vyčíslení zdravotního pojištění a jeho odvod na účet příslušné zdravotní pojišťovny je zodpovědný vždy zaměstnavatel. Souhrnná sazba zdravotního pojištění činí 13,5 %. Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % ze své hrubé mzdy a zaměstnavatel dalších 9 %. Mzdové náklady zaměstnavatele tak netvoří pouze hrubá mzda zaměstnavatele, ale rovněž povinné platby na pojistném (sociálním pojištění 25 % a zmíněném zdravotním pojištění 9 %). Při placení zdravotního pojištění za zaměstnance však musí být vždy dodržen minimální vyměřovací základ na úrovni minimální mzdy. I za zaměstnance pracujícího na zkrácený úvazek za 7 000 Kč musí jeho příslušné zdravotní pojišťovna každý měsíc obdržet 1 148 Kč (13,5 % z 8 500 Kč). Zaměstnavatel přitom platí vždy 9 %, dopočet do 1 148 Kč je tedy sražen zaměstnanci. Efektivní sazba zdravotního pojištění na straně zaměstnance je u příjmu (práce pouze pro jednoho zaměstnavatele) nižšího než minimální mzda vyšší než zmíněných 4,5 %.

Praktický příklad

Pan Novák má hrubou měsíční mzdu 24 200 Kč. Z jeho hrubé mzdy je mu sražena na zdravotním pojištění 1 089 Kč (4,5 % z 24 200 Kč), dalších 2 178 Kč (9 % z 24 200 Kč). Zdravotní pojišťovna tedy inkasuje celkem 3 267 Kč.

Stát platí měsíčně 787 Kč

Za státní pojištěnce (např. ženy na rodičovské dovolené, občany v evidenci úřadu práce, studenty, důchodce) platí stát příslušné zdravotní pojišťovně v roce 2014 měsíčně 787 Kč. Vždy je však potřeba doložit (splnit oznamovací povinnost), že je občan státním pojištěncem, aby nebyl veden omylem jako OBZP a zdravotní pojišťovna nepožadovala úhradu zdravotního pojištění.

OBZP platí měsíčně 1 148 Kč

Každý občan musí být v registru své zdravotní pojišťovny veden v jedné ze čtyř kategorií. Jestliže není zaměstnanec, OSVČ nebo státní pojištěnec, tak je automaticky veden jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Všechny OBZP musí platit každý měsíc zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z minimální mzdy, tedy 1 148 Kč (13,5 % z 8 500 Kč). OBZP musí zdravotní pojištění uhradit do 8. dne následujícího měsíce (za leden do 8. února).

OSVČ musí dodržet minimální platby

Výše měsíční zálohy OSVČ závisí vždy na dosaženém zisku v minulém roce. Zdravotní pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je polovina daňového základu. V případě, že je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální základ stanovený zákonem, tak musí být zdravotní pojištění zaplaceno v minimální výši. V roce 2014 činí minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění 1 752 Kč. Minimální zálohu platí i OSVČ, které v roce 2014 zahájí samostatnou výdělečnou činnost.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí