Přivýdělek na dohodu

štítky Daně Zaměstnání čtení na 4 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti jsou pro řadu lidí oblíbený způsob výdělku nebo přivýdělku. Hlavní výhodou je zpravidla nižší zdanění, avšak ne vždycky, v některých případech je zdanění shodné jako u hlavního pracovního poměru. Jaké je efektivní zdanění u dohod?

Především z důvodu nižšího zdanění a jednodušší administrativy je práce na dohodu o provedení práce u řady občanů nejvýhodnější způsob přivýdělku.

  • Pro jednoho zaměstnavatele lze během roku pracovat na základě dohody o provedení práce maximálně 300 hodin. Lze samozřejmě během roku pracovat pro více zaměstnavatelů a u každého zaměstnavatele dodržet limit 300 hodin za rok.
  • Zdanění u měsíční odměny do 10 000 Kč u dohody o provedení práce je nižší, protože se z odměny neodvádí povinné sociální a zdravotní pojištění. Povinné odvody neodvádí ani zaměstnanec ani zaměstnavatel. Zaměstnanec tedy v souhrnu při práci na dohodu o provedení práce do limitu „ušetří“ na povinných daních 11 % (4,5 % na zdravotním pojištění a 6,5 % na sociálním pojištění). Zaměstnavatele ušetří na povinných odvodech dokonce 34 % (25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění).

Jak se liší zdanění u dohody?

Způsob výpočtu zdanění u dohody o provedení práce, která je v praxi rozšířenější než dohoda o pracovní činnosti, se liší v závislosti, zdali zaměstnanec podepíše prohlášení k dani a zdali měsíční odměna překročí 10 tisíc Kč.

  • Podepsání prohlášení k dani znamená, že může zaměstnanec uplatnit daňové slevy. Především základní slevu na poplatníka, která činí 2 070 Kč. V jednom měsíci lze uplatnit daňovou slevu na poplatníka pouze u jednoho zaměstnavatele (stejně tak ostatní daňové slevy). Občané, kteří pracují současně pro více zaměstnavatelů, ať už na základě standardní smlouvy nebo dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, mohou v jednom měsíci uplatnit základní slevu na poplatníka pouze jednou.
  • Protože na základě dohody o provedení práce si většina občanů pouze přivydělává, v tomto případě se nejvíce maximalizují výhody dohody o provedení práce, tak nemohou podepsat prohlášení k dani, neboť slevy uplatňují u svého zaměstnavatele na hlavní pracovní poměr nebo u své samostatné výdělečné činnosti při podání daňového přiznání.

Rozdílné zdanění v závislosti na limitu

Protože zpravidla občané přivydělávající si na základě dohody o provedení práce nepodepisují prohlášení k dani, tak si vypočítáme efektivní zdanění při práci na základě dohody o provedení práce u pana Nováka, jehož měsíční odměna činí 8 500 Kč a u pana Sýkory, jehož měsíční odměna při práci na základě dohody o provedení práce činí 12 500 Kč. Efektivní zdanění pana Nováka je citelně nižší, neboť do měsíční odměny 10 tisíc Kč se z příjmu neodvádí sociální ani zdravotní pojištění.

Protože do limitu se povinné pojistné neodvádí, tak většina zaměstnavatelů plánuje dohody o provedení práce tak, aby se odměna vešlo do limitu. Daňová úspora je velkým motivem pro uzavírání dohod o provedení práce jak pro zaměstnance, tak zaměstnavatele.

Výpočet efektivního zdanění pana Nováka

Text Částka
Měsíční odměna 8 500 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem 0 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 0 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnancem 0 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 0 Kč
Daň z příjmu fyzických osob (8 500 Kč × 15 %) 1 275 Kč
Celkové daně 1 275 Kč
Mzdové náklady zaměstnavatele 8 500 Kč
Čistý příjem 7 225 Kč
Efektivní zdanění (1 275 Kč: 8 500 Kč) 15 %

vlastní výpočet autora

Výpočet efektivního zdanění pana Sýkory

Text Částka
Měsíční odměna 12 500 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(12 500 Kč × 4,5 %)

| 563 Kč | | Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (12 500 Kč × 9 %) | 1 125 Kč | | Sociální pojištění placené zaměstnancem (12 500 Kč × 6,5 %) | 813 Kč | | Sociální pojištění placené zaměstnavatelem (12 500 Kč × 25 %) | 3 125 Kč | | „Superhrubá mzda“ (12 500 Kč + 1 125 Kč + 3 125 Kč)

(zaokrouhleno na sta nahoru)

| 16 800 Kč | | Daň z příjmu fyzických osob (16 800 Kč × 15 %) | 2 520 Kč | | Celkové daně (563 Kč + 813 Kč + 1 125 Kč + 3 125 Kč + 2 520 Kč) | 8 146 Kč | | Mzdové náklady zaměstnavatele (12 500 Kč + 1 125 Kč + 3 125 Kč) | 16 750 Kč | | Čistý příjem (12 500 Kč – 563 Kč – 813 Kč – 2 520 Kč) | 8 604 Kč | | Efektivní zdanění (8 146 Kč: 16 750 Kč) | 48,63 % |

vlastní výpočet autora

Petr Gola

Další články k tématu Zdanění našich příjmů

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí