Měsíční částky daňového zvýhodnění v roce 2023

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Vždy jeden z rodičů může uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Pokud je jeden z rodičů zaměstnancem, potom uplatní daňové zvýhodnění, neboť OSVČ ho mohou uplatňovat až za celý rok. Jak vysoké je měsíční daňové zvýhodnění v roce 2023?

Daňové zvýhodnění na děti snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu a v případě, že je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, potom vzniká nárok na daňový bonus. Měsíční částky daňového zvýhodnění v roce 2023 jsou stejně vysoké jako v roce 2022. Měsíční daňové zvýhodnění na první dítě činí 1267 Kč, na druhé dítě 1860 Kč a na třetí dítě 2320 Kč. V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak se uplatní daňové zvýhodnění dvojnásobně vysoké.

Potvrzení druhého zaměstnavatele

Mzdové účetní požadují pro uplatnění daňového zvýhodnění potvrzení zaměstnavatele druhého z rodičů, že daňové zvýhodnění neuplatňuje, případně čestné prohlášení. Poprvé je možné daňové zvýhodnění uplatnit za měsíc, kdy se dítě narodí.

Praktický příklad

Paní Hana má dvě děti a její hrubá mzda činí 41600 Kč. Při výpočtu daně z příjmu uplatňuje nejenom slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč, ale i daňové zvýhodnění na dvě děti ve výši 3127 Kč (1267 Kč + 1860 Kč). Na dani z příjmu bude paní Haně sraženo z její hrubé mzdy 543 Kč (41600 Kč × 15 % – 2570 Kč – 3127 Kč).

Z důvodu uplatnění daňového zvýhodnění na děti je efektivní sazba daně z příjmu paní Hany pouze 1,3 % (543 Kč: 41600 Kč). V případě, že by paní Hana daňové zvýhodnění na děti neuplatňovala a měla stejně vysokou hrubou mzdu, potom by její efektivní sazba daně byla 8,8 %.

Práce na dohody a daňové zvýhodnění

Daňové zvýhodnění na děti mohou uplatňovat i zaměstnanci pracující na některou z pracovních dohod, pokud mají u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. V případě práce pro dva zaměstnavatele současně je možné mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Žádnou daňovou slevu ani daňové zvýhodnění na děti není možné v nějakém měsíci uplatnit dvakrát.

Petr Gola

Další články k tématu Daňové zvýhodnění na děti

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí