Daňové zvýhodnění a důchod

štítky Daně Penze přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Daňoví poplatníci uplatňující daňové zvýhodnění platí méně na dani z příjmu než jejich kolegové, kteří daňové zvýhodnění neuplatňují. V některých případech čerpají dokonce daňový bonus. Zaměstnanci s nízkou hrubou mzdou mají díky daňovému zvýhodnění na děti vyšší čistou mzdu než hrubou mzdu. Jaké to má důchodové dopady?

Zaměstnanci s nízkou hrubou mzdou, kteří čerpají daňové zvýhodnění na děti, dostanou na svůj bankovní účet od zaměstnavatele vyšší částku, než jakou mají sjednanou hrubou mzdu.

Praktický příklad

Paní Karolína má hrubou mzdu 18000 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Z hrubé mzdy je jí sraženo zdravotní pojištění 810 Kč (18000 Kč × 4,5 %), sociální pojištění 1170 Kč (18000 Kč × 6,5 %). Na dani z příjmu však nezaplatí nic a ještě obdrží daňový bonus 2997 Kč. Důvodem je, že daňové zvýhodnění na dvě děti (3127 Kč) je právě o tuto částku vyšší než vypočtená daň z příjmu 130 Kč (18000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 2570 Kč). Na účet tedy dostane paní Karolína 19017 Kč (18000 Kč – 810 Kč – 1170 Kč + 2997 Kč). Čistou mzdu má paní Karolína vyšší než hrubou mzdu. Pro důchodové účely se jí však počítá hrubá mzda 18000 Kč.

Rozhoduje zaplacené pojistné

Pro důchodové účely je rozhodující částka, ze které je zaplaceno sociální pojištění a nikoliv čistá mzda nebo částka zaplacené daně z příjmu. U zaměstnanců je rozhodujícím údajem sjednaná hrubá mzda. Sociální pojištění z hrubé mzdy činí 6,5 % a při výpočtu se neuplatňují žádné slevy a žádné odpočty. Dva zaměstnanci se stejnou hrubou mzdou tedy zaplatí na sociální pojištění stejnou částku, bez ohledu na rodinnou situaci.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí