Měsíční daňový bonus se nevrací

štítek Daně přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Pokud daňový poplatník nemá roční příjmy v rozhodné výši, tak nemůže čerpat roční daňový bonus. Jak je to v případě práce po část roku a čerpání měsíčního daňového bonusu?

Pro možnost čerpat roční daňový bonus, když je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, je nutné mít roční rozhodné příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Za rok 2022 tedy ve výši 97200 Kč (6 × 16200 Kč). Do limitu se nezapočítávají pasivní příjmy dle § 8, § 9 a § 10 zákona o dani z příjmu. Jak je to však v případě práce po část roku a čerpání měsíčních daňových bonusů?

Praktický příklad

Samoživitelka Jitka pracovala v letošním roce pouze v lednu až březnu a v každém z těchto tří měsíců čerpala daňový bonus ve výši 837 Kč. Paní Jitka měla hrubou mzdu 20000 Kč a uplatňovala daňové zvýhodnění na syna. Paní Jitka nemá roční rozhodné příjmy vyšší než 97200 Kč, ale obdržené měsíční daňové bonusy ji již zůstanou. Žádnou další částku daňového bonusu však již za rok 2022 nedostane.

TIP: Kalkulačka čisté mzdy v roce 2022

Kdo uplatní daňové zvýhodnění?

Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Jestliže je jeden z rodičů zaměstnancem a druhý OSVČ, tak je při splnění příjmového limitu výhodnější, aby daňové zvýhodnění uplatňoval zaměstnaný rodič, neboť v takovém případě si rodina zvyšuje disponibilní příjem každý měsíc. V případě, že uplatní daňové zvýhodnění rodič OSVČ, tak má obdrží rodina finanční efekt až za celý rok.

Opomenutí se napraví v ročním zúčtování

Někteří zaměstnanci zapomenou nahlásit své mzdové účetní, že chtějí čerpat daňové zvýhodnění na děti. Toto nedopatření se dá napravit v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání, kdy vznikne nárok na daňový přeplatek.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí