Podnikání po část roku a daňové zvýhodnění

štítek Daně přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Zatímco zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění již při výpočtu měsíční čisté mzdy, tak OSVČ vždy až za celý rok v daňovém přiznání. Daňové zvýhodnění přitom náleží v plné výši, i když je samostatná výdělečná činnost vykonávána pouze po část roku.

V daňovém přiznání se uplatní daňové zvýhodnění dle počtu měsíců výchovy dítěte, i když výdělečná činnost trvala pouze po část roku. Nárok na roční daňový bonus však vzniká pouze v případě, že roční příjem ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti je ve výši alespoň šestinásobku minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku. Za rok 2022 musí tedy rozhodný příjem činit alespoň 97200 Kč (6 × 16200 Kč). Daňoví poplatníci s rozhodnými příjmy nepřesahujícími limit nemohou čerpat roční daňový bonus.

Daňový paušál = žádné daňové zvýhodnění

OSVČ, které si plní své daňové povinnosti na dani z příjmu, sociálním pojištění a zdravotním pojištění formou platby měsíční paušální daně, nemohou uplatňovat daňové zvýhodnění na děti ani čerpat daňový bonus. Měsíční paušální platbou mají splněny všechny své daňové povinnosti. V roce 2022 činil měsíční daňový paušál 5994 Kč.

Praktický příklad

Paní Helena je samoživitelkou a vykonávala v měsících březnu až prosinci 2022 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. V měsících lednu a únoru ještě byla na rodičovské dovolené a čerpala rodičovský příspěvek. V daňovém přiznání za rok 2022 uplatní paní Helena daňové zvýhodnění na svoji dceru ve výši 15204 Kč. Daňové zvýhodnění uplatní tedy v plném rozsahu, daňové zvýhodnění se z důvodu výkonu samostatné výdělečné činnosti po dobu deseti měsíců nesnižuje a nekrátí.

Petr Gola

Další články k tématu Daňové zvýhodnění na děti

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí