Nemocenská zaměstnanců v roce 2023

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Při výpočtu nemocenské platí, stejně jako u ostatních nemocenských dávek, že čím vyšší příjem, tím vyšší měsíční částka nemocenské. Jak se bude nemocenská počítat v roce 2023?

Zatímco náhradu mzdy v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel, tak nemocenskou vyplácí zaměstnanci místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Rozhodujícím údajem pro výpočet nemocenské je průměrná měsíční mzda za rozhodné období, kterým je zpravidla uplynulých 12 měsíců.

Redukce při výpočtu nemocenské

Solidarita hraje při výpočtu nemocenské velkou roli, proto zaměstnanci s nižšími příjmy mají relativně vysokou nemocenskou a zaměstnanci s vysokými příjmy relativně nízkou nemocenskou. Denní vyměřovací základ se totiž při výpočtu redukuje. V roce 2023 se do částky 1345 Kč započítává z 90 %, od částky 1345 Kč do 2017 Kč se započítává z 60 % a od 2017 Kč do 4033 Kč se započítává z 30 %. K částce denního vyměřovacího základu nad 4033 Kč se následně nepřihlíží.

Náhrada nemocenské dle délky nemoci

V prvních 16 dnech (od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti) činí nemocenská 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, v dalších 30 dnech potom 66 % a potom dokonce 72 %. Čím delší pracovní neschopnost, tím vyšší průměrná nemocenská za jeden den pracovní neschopnosti.

Praktický příklad

Pan David má průměrnou hrubou měsíční mzdu 44800 Kč a nárok na nemocenskou bude mít po dobu 64 dní (tj. po uplynutí 14 dní, po kterou mu náležela náhrada mzdy). Vypočítejme si celkovou částku nemocenské, kterou pan David obdrží dle výpočtové formule roku 2023.

  • Neredukovaný denní vyměřovací základ je 1472,88 Kč (44800 Kč × 12/365).
  • Zápočet z první redukční hranice je 1210,50 Kč (1472,88 Kč × 90 %).
  • Zápočet z druhé redukční hranice je 76,73 Kč (1472,88 Kč – 1345 Kč) × 60 %).
  • Zápočet z třetí redukční hranice je 0 Kč, protože pan David nemá denní vyměřovací základ vyšší než 2017 Kč.
  • Redukovaný denní vyměřovací základ činí 1288 Kč (1472,88 Kč + 76,73 Kč). Denní nemocenská v prvních 16 dnech je potom 773 Kč (1288 Kč × 60 %), v dalších 30 dnech 851 Kč (1288 Kč × 66 %) a v dalších dnech 928 Kč (1288 Kč × 72 %). Celkovou nemocenskou bude pan David mít 54602 Kč (773 Kč × 16 dní + 851 Kč × 30 dní + 928 Kč × 18 dní).

TIP: Kalkulačka nemocenské v roce 2022

Petr Gola

Další články k tématu Nemocenská 2023

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí