Dlouhodobá nemocenská a daň z příjmu

štítek Daně přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Někteří zaměstnanci jsou na nemocenské dva i více měsíců. Jak to mají v takových případech s daňovými povinnostmi?

Z obdržené nemocenské se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Dani z příjmu nepodléhá roční nemocenská až od 36násobku minimální mzdy platné k 1. dni daného roku. Takto vysokou nemocenskou přitom většina zaměstnanců nemá, proto podléhá nemocenská dani z příjmu pouze výjimečně.

Neuplatnění slevy v celém rozsahu

Za celé měsíce pobírání nemocenské nemá zaměstnanec příjem, u kterého by mohl uplatnit slevu na poplatníka. Měsíční sleva na poplatníka činí v letošním roce 2570 Kč a stejnou hodnotu bude mít sleva na poplatníka i v roce 2023. Za kalendářní rok 2022 i za rok 2023 se však sleva na poplatníka uplatní vždy v plném rozsahu 30840 Kč, a to bez ohledu na počet měsíců, kdy měl daňový poplatník příjem, ze kterého se vypočítává daň z příjmu. Zaměstnanci pobírající dlouhodobou nemocenskou tedy mají během roku několik měsíců, kdy neuplatní slevu na poplatníka a během roku ji tedy nevyužijí v plném rozsahu. To se napraví v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. V důsledku toho vzniká v takových případech nárok na daňovou vratku, neboť zaplacené zálohy na dani z příjmu během roku jsou vyšší než vypočtená roční daňová povinnost.

Lze požádat o roční zúčtování daně

Zaměstnanci, kteří mají povinnost z některého zákonného důvodu podat daňového přiznání, nemohou zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně a sami si musí podat daňové přiznání. Zaměstnanci pracující během roku pro jednoho zaměstnavatele nebo více zaměstnavatelů postupně za sebou, kteří nemají jiné zdanitelné příjmy, však svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně požádat mohou i v případě dlouhodobého pobírání nemocenské.

Petr Gola

Další články k tématu Nemocenská 2023

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí