OSVČ a nemocenská v roce 2023

štítek Pojištění přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Pro OSVČ není nárok na nemocenskou v případě pracovní neschopnosti samozřejmostí. Nemocenskou mohou dostávat na účet pouze v případě účasti na dobrovolném nemocenském pojištění.

V prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti nedostávají OSVČ žádné finanční plnění od OSSZ, i když si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Nárok na nemocenskou vzniká až od 15. kalendářního dne nemoci. Platba na dobrovolném nemocenském pojištění činí 2,1 % z vyměřovacího základu. Čím vyšší platba na dobrovolném nemocenském pojištění, tím vyšší nemocenská následně náleží.

Praktický příklad

Podnikatel Daniel platí vysoké odvody na dani z příjmu, sociálním a zdravotním pojištění. Během pracovní neschopnosti ale musí žít pouze ze svých úspor, protože si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění. Na výši nemocenské nemá u OSVČ vliv, jak vysoké odvody se na přímých daních platí, ale měsíční výše dobrovolného nemocenského pojištění.

Praktický příklad

Podnikatelka Jana si platí dobrovolné nemocenské pojištění ve výši 710 Kč, v případě pracovní neschopnosti po dobu 50 dní v roce 2023 bude mít nárok na souhrnnou nemocenskou ve výši 32330 Kč.

  • Neredukovaný denní vyměřovací základ je totiž 1111,56 Kč ((710 Kč: 2,1 % × 100) × 12/365), do první redukční hranici (do 1345 Kč) se započítává neredukovaný denní vyměřovací základ z 90 %. Redukovaný denní vyměřovací základ paní Jany je tedy 1001 Kč (1111,56 Kč × 90 %).

  • Za prvních 16 dní nároku na nemocenskou dostane denně 601 Kč (1001 Kč × 60 %), za dalších 30 dní potom 661 Kč (1001 Kč × 66 %) a za další dny 721 Kč (1001 Kč × 72 %).

Celková nemocenská je následně zmíněných 32330 Kč (16 dní × 601 Kč) + (30 dní × 661 Kč) + (4 dny × 721 Kč).

Petr Gola

Další články k tématu Nemocenská 2023

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí