Výpočet nemocenské dávky 2021

Zaměstnanci mají nárok v případě pracovní neschopnosti od 15. dne pracovní neschopnosti na nemocenskou. Nemocenskou nevyplácí zaměstnavatel, ale místně příslušná OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení). V naší kalkulačce si můžete vypočítat měsíční nemocenskou v roce 2021 v závislosti na dosahovaném příjmu.

Rozhodujícím vstupním údajem pro výpočet měsíční nemocenské je průměrná mzda za uplynulých 12 měsíců.

Výpočet

Redukce

Neredukovaný denní vyměřovací základ 1315,07 Kč

První redukční hranice (do 1182 Kč, z 90 %) 1063,80 Kč

Druhá redukční hranice (od 1182 Kč do 1773 Kč, z 60 %) 79,84 Kč

Třetí redukční hranice (od 1773 Kč do 3545 Kč, z 30 %) 0,00 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ 1144,00 Kč

Výsledek

Denní nemocenská v prvních 16 dnech 687 Kč

Denní nemocenská v dalších 30 dnech 756 Kč

Denní nemocenská v dalších dnech 824 Kč

Nemocenská celkem 45 208 Kč

Starší verze

Praktické

Populární na Dům financí