Kalkulačka nemocenské v roce 2020

Zaměstnanci mají nárok v případě pracovní neschopnosti od 15. dne pracovní neschopnosti na nemocenskou. Nemocenskou nevyplácí zaměstnavatel, ale místně příslušná OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení). V naší kalkulačce si můžete vypočítat měsíční nemocenskou v roce 2020 v závislosti na dosahovaném příjmu.

Rozhodujícím vstupním údajem pro výpočet měsíční nemocenské je průměrná mzda za uplynulých 12 měsíců.

Výpočet

Redukce

Neredukovaný denní vyměřovací základ 1 332 Kč

První redukční hranice (do 1162 Kč, z 90 %) 1 046 Kč

Druhá redukční hranice (od 1162 Kč do 1742 Kč, z 60 %) 102 Kč

Třetí redukční hranice (od 1742 Kč do 3484 Kč, z 30 %) 0 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ 1 148 Kč

Výsledek

Denní nemocenská v prvních 16 dnech 689 Kč

Denní nemocenská v dalších 30 dnech 758 Kč

Denní nemocenská v dalších dnech 827 Kč

Nemocenská celkem 45 342 Kč

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí