Příjmy ze závislé činnosti a sociální pojištění

štítky Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Všichni zaměstnanci pracující na standardní pracovní smlouvu platí ze své hrubé mzdy sociální pojištění. Výjimka platí pouze pro práci na některou z pracovních dohod do limitu.

Sociální pojištění ze zaměstnání se počítá přímo z hrubé mzdy zaměstnance. Sazba sociálního pojištění placeného zaměstnancem činí 6,5 % z hrubé mzdy a dalších 24,8 % na sociálním pojištění odvádí za zaměstnance jeho zaměstnavatel.

Na výpočet sociálního pojištění přitom nemají vliv žádné další okolnosti jako je tomu při výpočtu daně z příjmu fyzických osob, tedy např. počet vychovávaných dětí. Za výpočet a odvod sociálního pojištění je zodpovědný zaměstnavatel, zaměstnanec si sám přímo sociální pojištění neplatí.

Praktický příklad

Bezdětný zaměstnanec Jakub má hrubou mzdu 30000 Kč a zaměstnanec Miroslav má rovněž hrubou mzdu 30000 Kč, ale má jednu dceru. Na sociálním pojištění je oběma zaměstnancům sraženo z jejich hrubé mzdy 1950 Kč (30000 Kč × 6,5 %) a dále zaměstnavatel za oba své zaměstnance zaplatí na sociálním pojištění 7440 Kč (30000 Kč × 24,8 %). Pan Miroslav zaplatí na sociálním pojištění stejně jako pan Jakub, ušetří však 1267 Kč na dani z příjmu fyzických osob, kde uplatní daňové zvýhodnění na dceru.

Práce na dohody

Z hrubé odměny z pracovních dohod neplatí sociální pojištění zaměstnanec ani zaměstnavatel, pokud je hrubá odměna do limitu. U dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění, jestliže je hrubá měsíční odměna 10000 Kč a méně a u dohody o pracovní činnosti, jestliže je hrubá měsíční odměna 3499 Kč a méně. Při práci pro více zaměstnavatelů současně se limit pro neplacení sociálního pojištění posuzuje u každého zvlášť.

Petr Gola

Další články k tématu Sociální pojištění

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP