Změna příjmů během roku a daně

štítek Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Jaké jsou daňové povinnosti v případě změny zaměstnání během roku, ukončení podnikání během roku nebo při výpovědi v práci a zahájení samostatné výdělečné činnosti?

Někteří podnikatelé ukončili během roku 2021 samostatnou výdělečnou činnost a nastoupili do zaměstnání. Přestože budou tito občané koncem roku již zaměstnanci, tak nemohou požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně a musí si sami podat daňové přiznání, neboť měli příjmy ze samostatné výdělečné činnosti vyšší než 6000 Kč. K vyplnění daňového přiznání budou potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech od současného zaměstnavatele.

Jestliže zaměstnanec skončil v práci a následně začal během roku vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, potom zpravidla automaticky počítá s tím, že má povinnost sám podat daňové přiznání. Do daňového přiznání ovšem uvede nejenom příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti, ale i příjmy ze závislé činnosti ze zaměstnání z prvních měsíců roku 2021.

Nový zaměstnavatel

Změna zaměstnání během roku nemusí mít žádný dopad na plnění daňových povinností, jestliže tato dvě zaměstnání na sebe plynule navazují nebo je mezi nimi mezera bez zaměstnání. V takovém případě může zaměstnanec požádat současného zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně za rok 2021.

Souběh zaměstnání

Jiná situace ovšem nastává, jestliže při změně zaměstnání pracuje zaměstnanec např. jeden měsíc současně pro starého zaměstnavatele i nového zaměstnavatele a z obou mezd je v daném měsíci odvedena zálohová daň z příjmu, v takovém případě nemůže zaměstnanec požádat ani jednoho zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně a má povinnost si sám podat daňové přiznání. K vyplnění daňového přiznání bude potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech od obou zaměstnavatelů.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP