Důsledky neplacení sociálního pojištění

štítky Mateřská Penze Pojištění přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Výše odvodů na sociálním pojištění ovlivňuje budoucí částku starobního důchodu. U zaměstnanců i nárok na nemocenské dávky. Být bez pojištění tedy přináší řadu negativních důsledků.

Pro přiznání starobního důchodu je nutné získat minimální dobu pojištění v rozsahu alespoň 35 let. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být starobní důchod přiznán. Do doby pojištění se přitom započítávají roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění a tzv. náhradní doby pojištění. Doba pojištění potom ovlivňuje i samotnou částku starobního důchodu. Čím vyšší získaná doba pojištění, tím vyšší státní důchod.

Negativní důchodový dopad

Období bez příjmů podléhajícího odvodům na sociálním pojištění tedy má u občanů negativní dopad na důchod, pokud se nejedná o období hodnocení jako náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku). V horším případě nemusí být starobní důchod vůbec přiznán, v lepším případě je nižší.

Nepřiznání invalidního důchodu

Bez získání minimální doby pojištění nelze pobírat na účet ani invalidní důchod, a to ani při větších zdravotních potížích. Minimální doba pojištění pro přiznání invalidního důchodu se liší dle věku. Občané starší 28 let musí získat alespoň 5 let pojištění v posledních 10 letech. Občané starší 38 let splní podmínku minimální doby pojištění i při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 10 let v posledních 20 letech.

Žádné nemocenské dávky

Bez účasti na pojištění nelze pobírat ani žádnou z nemocenských dávek. Výjimkou je čerpání nemocenských dávek v ochranné lhůtě. OSVČ mají nárok na nemocenské dávky pouze při splnění zákonných podmínek a účasti na dobrovolném nemocenském pojištění.

Praktický příklad

Paní Hana má pouze pasivní příjmy z kapitálového majetku a z nájmu. V případě nemoci nemá nárok na nemocenskou a dané období ani dané příjmy se jí nehodnotí pro důchodové účely.

Petr Gola

Další články k tématu Sociální pojištění

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP