Náhradu mzdy platí zaměstnavatel

štítky Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Během prvních 14 dní pracovní neschopnosti dostávají zaměstnanci náhradu mzdy, kterou jim vyplácí zaměstnavatel. Jak se počítá náhrada mzdy v roce 2021?

Nárok na náhradu mzdy mají i zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek. Výše náhrady mzdy závisí na dosahované mzdě. Osoby samostatně výdělečně činné nemají na náhradu mzdy nárok, i když jsou účastny na dobrovolném nemocenském pojištění. V případě pracovní neschopnosti dostávají OSVČ nemocenskou až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti, podmínkou je právě účast na dobrovolném nemocenském pojištění.

Výpočet náhrady mzdy

Náhrada mzdy náleží pouze za dny, které jsou pro zaměstnance v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti pracovní neschopnosti pracovními dny. Základním vstupním údajem pro výpočet náhrady mzdy je průměrný hodinový výdělek v předchozím čtvrtletí. Při výpočtu náhrady mzdy však dochází k redukci průměrného hodinového výdělku. Redukční hranice v roce 2021 jsou: 206,85 Kč, 310,28 Kč a 620,38 Kč.

  • V první redukční hranici se započítává průměrný hodinový výdělek z 90 %.
  • Ve druhé redukční hranici se započítává průměrný hodinový výdělek z 60 %.
  • Ve třetí redukční hranici se započítává průměrný hodinový výdělek z 30 % a k částce nad strop se již průměrný hodinový výdělek nezapočítává. Maximální hodinová náhrada mzdy může tedy v letošním roce činit 205 Kč. Náhrada mzdy na jednu hodinu činí následně 60 % redukovaného průměrného hodinového výdělku a celková náhrada se následně zjistí vynásobením příslušným počtem hodin.

Praktický příklad

Paní Alena má průměrnou hodinovou mzdu 280 Kč. Jak vysokou náhradu mzdy bude mít za 60 hodin?

  • Z první redukční hranice se započítá 186,1650 Kč (206,85 Kč × 90 %)
  • Z druhé redukční hranice se započítá 43,8900 Kč (280 Kč – 206,85 Kč) × 60 %)
  • Ze třetí redukční hranice se započítá 0 Kč (nemá průměrnou mzdu nad 310,28 Kč)
  • Redukovaný průměrný hodinový výdělek činí tedy 230,0550 Kč (186,1650 Kč + 43,8900 Kč) Náhrada mzdy za jednu hodinu je tedy 138,0330 Kč (60 % z 230,0550 Kč) a za 60 hodin náleží paní Aleně náhrada mzdy v celkové výši 8282 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Nemocenská 2021

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP