Zaměstnanci a nemocenská v roce 2021

štítky Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

V případě delší pracovní neschopnosti mají zaměstnanci od 15. kalendářního dne nárok na nemocenskou, přestože pracují na dobu určitou, zkrácený úvazek či jsou ve výpovědní době. Jak se nemocenská počítá?

Nemocenskou vyplácí zaměstnanci místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Základním vstupním údajem pro výpočet nemocenské je zpravidla průměrná měsíční mzda za uplynulých 12 kalendářních měsíců, ze které se vypočítá denní neredukovaný vyměřovací základ.

Zastoupení prvku solidarity

Při výpočtu nemocenské je zastoupen prvek solidarity, kdy s rostoucí hrubou mzdou měsíční nemocenská klesá. Důvodem je redukce denního vyměřovacího základu. V roce 2021 se do částky 1182 Kč započítává z 90 %, nad částku 1182 Kč do částky 1773 se započítává z 60 % a nad částku 1773 Kč do částky 3545 Kč se započítává již jen z 30 %. Navíc nad částku 3545 Kč se již denní redukovaný vyměřovací základ nezapočítává. Touto legislativní úpravou je stanovena maximální výše denní nemocenské.

Při delší nemoci nemocenská stoupá

Nemocenská se vyplácí až od 15. kalendářního dne nemoci, v prvních 14 dnech náleží zaměstnanci náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem. V prvních 16 dnech nároku na nemocenskou činí denní nemocenská 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, v dalších 30 dnech potom 66 % a následně již 72 %.

Praktický příklad

Pan Martin má průměrnou hrubou měsíční mzdu 41500 Kč a nárok na nemocenskou budu mít po dobu 60 dní (tj. po uplynutí 14 dní, po kterou mu náležela náhrada mzdy). Vypočítejme si celkovou částku nemocenské, kterou pan Martin obdrží.

  • Neredukovaný denní vyměřovací základ je 1364,38 Kč (41500 Kč × 12/365).
  • Zápočet z první redukční hranice je 1063,80 Kč (1182 Kč × 90 %).
  • Zápočet z druhé redukční hranice je 109,43 Kč (1364,38 Kč – 1182 Kč) × 60 %).
  • Zápočet z třetí redukční hranice je 0 Kč, neboť pan Martin nemá denní vyměřovací základ vyšší než 1773 Kč.
  • Redukovaný denní vyměřovací základ je následně 1174 Kč (1063,80 Kč + 109,43 Kč).

Denní nemocenská v prvních 16 dnech je potom 705 Kč (1174 Kč × 60 %), v dalších 30 dnech 775 Kč (1174 Kč × 66 %) a v dalších dnech 846 Kč (1174 Kč × 72 %). Celková nemocenská pana Martina bude tedy 46374 Kč (705 Kč × 16 dní + 775 Kč × 30 dní + 846 Kč × 14 dní).

Petr Gola

Další články k tématu Nemocenská 2021

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí