Invalidní důchod dle věku

štítky Invalidita Penze Pojištění přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. Čím vyšší stupeň invalidity, tím vyšší státní důchod. Jaké další faktory ovlivňují měsíční částku invalidního důchodu?

K přiznání a pobírání invalidního důchodu na účet je nutné získat i minimální dobu pojištění, která se liší dle věku. Bez minimální doby pojištění nelze invalidní důchod na účet dostávat ani při závažnějších zdravotních problémech. Minimální doba pojištění přitom s rostoucím věkem stoupá:

  • do 20 let – méně než jeden rok
  • 20 až 22 let – 1 rok
  • 22 až 24 let – 2 roky
  • 24 až 26 let – 3 roky
  • 26 až 28 let – 4 roky
  • Nad 28 let – 5 let v posledních deseti letech

Občané starší 38 let splní zákonnou podmínku ohledně minimální doby pojištění, i když získají dobu pojištění v rozsahu alespoň 10 let v posledních 20 letech.

Věk při výpočtu invalidního důchodu nehraje roli

Zatímco věk žadatele o invalidní důchod má vliv na to, jak vysokou minimální dobu pojištění musel získat a tedy zdali mu bude invalidní důchod přiznán, tak na samotnou výši invalidního důchodu věk žadatele o invalidní důchod vliv nemá. Ve výpočtové formuli invalidního důchodu není zohledněno, zdali má žadatel o invalidní důchod 55 let nebo 25 let. Měsíční částka invalidního důchodu závisí na získané době pojištění (včetně ale dopočtené doby pojištění), výši osobního vyměřovacího základu (průměrné měsíční mzdě v současné hodnotě za odpracované roky v současné hodnotě) a právě stupni invalidity.

Valorizace se týká všech invalidních důchodů

Od lednové splátky důchodu se každoročně zvyšují i všechny invalidní důchody, tedy prvního, druhého a třetího stupně. Opět platí, že výši valorizace neovlivňuje věk příjemce invalidního důchodu. Základní výměra všech státních důchodů se zvyšuje v korunovém vyjádření a procentní výměra všech státních důchodů příslušným procentem.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí