Dlouhodobá nemoc a vratka daně

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Při dlouhodobé pracovní neschopnosti obdrží zaměstnanci po provedeném ročním zúčtování daně z příjmu daňovou vratku. Jak vysokou, to si ukážeme na praktickém výpočtu.

Za celý kalendářní rok mají všichni daňoví poplatníci nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24840 Kč. Zaměstnanci uplatňují slevu na poplatníka při výpočtu měsíční čisté mzdy v poměrné výši, tj. v částce 2070 Kč v každém měsíci. V případě, že je zaměstnanec po celý pracovní měsíc v pracovní neschopnosti a pobírá nemocenskou, potom není v daném měsíci uplatněna měsíční sleva na poplatníka.

Za celý rok se však sleva na poplatníka uplatní vždy v plném nekráceném rozsahu. Za rok 2020 tedy ve výši 24840 Kč, bez ohledu na počet skutečně odpracovaných měsíců. Zaměstnanci, kteří během roku odvedli nějakou částku na dani z příjmu, tedy obdrží daňový přeplatek po provedeném ročním zúčtování daně nebo podaném daňovém přiznání.

Praktický příklad

Pan Jaroslav odvedl během roku 2020 na zálohách na dani z příjmu fyzických osob částku 69960 Kč. Po celý měsíc srpen však pan Jaroslav pobíral nemocenskou a nemohl tedy uplatnit daňovou slevu na poplatníka.

Během roku 2020 tedy uplatnil při výpočtu měsíčních záloh na dani z příjmu fyzických osob slevu na poplatníka ve výši 22770 Kč (2070 Kč × 11 měsíců). Pan Jaroslav nemá povinnost si za rok 2020 sám podat daňové přiznání, protože má zdanitelné příjmy pouze ze zaměstnání a v každém měsíci roku 2020 pouze od jednoho zaměstnavatele. Pan Jaroslav tedy může požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně.

V ročním zúčtování daně za rok 2020 se uplatní sleva na poplatníka ve výši 24840 Kč a z tohoto titulu vznikne panu Jaroslavovi nárok na daňový přeplatek ve výši 2070 Kč (24840 Kč – 22770 Kč).

Pan Jaroslav v ročním zúčtování uplatní ještě daňové odpočty pro vklady na své státem podporované finanční produkty – životní pojištění a doplňkové penzijní spoření. Daňovou vratku za rok 2020 tak bude mít pan Jaroslav ještě vyšší.

Petr Gola

Další články k tématu Nemocenská

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí