OSVČ a nemocenská v roce 2021

štítek Pojištění přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Osoby samostatně výdělečně činné mají nárok na nemocenskou pouze v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Čím vyšší platby, tím vyšší nemocenská.

V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti nemají OSVČ nárok na finanční plnění, i když si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Nárok na nemocenskou mají OSVČ až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Podmínkou je účast na dobrovolném nemocenském pojištění. Dobrovolné nemocenské pojištění činí 2,1 % z vyměřovacího základu. Některé OSVČ mají pro případ pracovní neschopnosti uzavřeny vlastní komerční produkty, které si přizpůsobí svým požadavkům a toto řešení považují za výhodnější než účast na dobrovolném nemocenském pojištění dobrovolném nemocenském pojištění.

V roce 2021 minimálně 147 Kč

Měsíční dobrovolné nemocenské pojištění v roce 2021 musí činit minimálně 147 Kč. Měsíční platba dobrovolného nemocenského pojištění se platí během měsíce, za který se platí. Všechny OSVČ platící si dobrovolné nemocenské pojištění musí pojistné platit řádně a včas.

Podmínky pro invalidní důchod

Státní invalidní důchod (prvního, druhého a třetího stupně) je přiznán pouze, pokud žadatel o invalidní důchod získal minimální dobu pojištění, která se liší dle věku. OSVČ neplatící si dobrovolné nemocenské pojištění nemusí mít obavy, že případně nesplní dobu pojištění. Pro nárok na všechny státní důchody se do doby pojištění hodnotí doba výkonu samostatné výdělečné činnosti, kdy je odváděno povinné sociální (důchodové) pojištění. Případné platby na dobrovolném důchodovém pojištění nemají vliv na přiznání ani na výši invalidního důchodu.

Vedlejší činnost a nemocenská

V praxi si někteří zaměstnanci přivydělávají samostatnou výdělečnou činností. V takovém případě se jedná o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Zaměstnanci pracující na pracovní smlouvu, ať už na plný či zkrácený úvazek nebo na dobu určitou, jsou vždy nemocensky pojištěni. V případě pracovní neschopnosti mají tedy takoví zaměstnanci nárok na nemocenskou z pracovní smlouvy.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP