Výpočet náhrady mzdy za nemoc 2022

Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatelé zaměstnanci během prvních 14 dní pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy náleží pouze za dny, které jsou pro zaměstnance v pracovní neschopnosti pracovními dny.

Náhrada mzdy se vyplácí od prvního dne pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy náleží pouze za dobu trvání pracovního poměru. U náhrady mzdy není stanovena ochranná lhůta jako v případě nemocenské.

Výpočet

Redukce

První redukční hranice (do 227,15 Kč, z 90 %) 204,4350 Kč

Druhá redukční hranice (od 227,15 Kč do 340,55 Kč, z 60 %) 43,7100 Kč

Třetí redukční hranice (od 340,55 Kč do 681,10 Kč, z 30 %) 0,0000 Kč

Redukovaný průměrný hodinový výdělek 248,1450 Kč

Výsledek

Náhrada mzdy za 1 hodinu 149 Kč

Náhrada mzdy celkem 7 445 Kč

Starší verze

Praktické

Populární na Dům financí

CMP