Jak na přihlášku k paušální dani od ledna 2021?

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Osoby samostatně výdělečně činné s ročním příjmem do 1 miliónu korun se mohou přihlásit od roku 2021 k daňové novince – paušální dani.

Při účasti na paušální dani se výrazným způsobem snižuje povinná administrativa, neboť veškeré daňové platby vyřídí OSVČ formou jedné měsíční platby. V roce 2021 činí měsíční platba paušální daně 5469 Kč, přičemž v této částce je zahrnuta platba na zdravotním pojištění ve výši 2393 Kč, platba na sociálním pojištění ve výši 2976 Kč a platba na dani z příjmu ve výši 100 Kč.

Termín pro přihlášku – do pondělí 11. ledna 2021

OSVČ splňující zákonné podmínky pro účast na paušální dani, které chtějí být účastny na paušální dni od roku 2021, musí podat přihlášku na místně příslušném finančním úřadu do 11. ledna 2021. Paušální daň je následně nutné platit do 20. kalendářního dne příslušného měsíce, pouze za leden je možné zaplatit paušální daň až do 22. února 2021. Pro dobrovolnou účast na paušální dani je nutné mít nejenom roční příjem do miliónu korun, nebýt plátcem DPH, ale také např. nevykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti.

Praktický příklad

Paní Aneta vykonávala po celý rok 2020 samostatnou výdělečnou činnost. Příjmy za rok 2020 činí 600000 Kč a výdaje 360000 Kč. Hrubý zisk je tedy 240000 Kč. Paní Aneta však v daňovém přiznání uplatňuje i daňové zvýhodnění na dvě děti v souhrnné výši 34608 Kč.

Za rok 2020 nezaplatí paní Aneta nic na dani z příjmu a ještě obdrží od státu daňový bonus ve výši 23448 Kč. Důvodem je skutečnost, že daňové zvýhodnění na děti ve výši 34608 Kč je právě o tuto částku vyšší než vypočtená daň z příjmu 11160 Kč (240000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 24840 Kč). Pro paní Anetu není tedy dobrovolný vstup do režimu paušální daně výhodný, neboť by nemohla čerpat daňový bonus a v souhrnu by zaplatila na daňových platbách více.

Petr Gola

Další články k tématu Finanční novinky 2021

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí