Minimální platby na pojistném

štítky Penze Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Sociální a zdravotní pojištění musí alespoň v minimální výši platit nejenom zaměstnanci a OSVČ, ale i osoby bez zdanitelných příjmů nebo lidé účastni na dobrovolném důchodovém pojištění.

Zdravotní pojišťovna musí za každého zaměstnance obdržet v roce 2021 minimálně částku 2052 Kč, tj. 13,5 % z minimální mzdy 15200 Kč. Za výpočet a odvod zdravotního pojištění je přitom zodpovědný zaměstnavatel. Pokud má zaměstnanec pracující na zkrácený úvazek nižší měsíční hrubou mzdu než 15200 Kč a není současně státním pojištěncem nebo neplatí alespoň minimální platby jako OSVČ či z jiného zaměstnání, potom jde dopočet do částky 2052 Kč na jeho vrub, zaměstnavatel platí stále 9 % ze skutečné hrubé mzdy zaměstnance. V roce 2020 činila minimální částka 1971 Kč (13,5 % z minimální mzdy 14600 Kč).

Příklad

Penzista Karel bude v roce 2021 pracovat na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 12000 Kč. Na zdravotním pojištění mu bude sraženo zaměstnavatelem 540 Kč (12000 Kč × 4,5 %). Pan Milan není státním pojištěncem jako pan Karel a má hrubou mzdu při práci na zkrácený úvazek rovněž 12000 Kč, na zdravotním pojištění mu je sraženo 972 Kč (2052 Kč – (12000 Kč × 9 %).

OSVČ na hlavní činnost

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placeny zálohy na sociálním pojištění a zdravotním pojištění alespoň v minimální výši. V roce 2021 činí minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění 2393 Kč a na sociálním pojištění 2588 Kč. OSVČ, které dobrovolně vstoupí do režimu paušální daně, budou mít platby na pojistném zahrnuty již v paušální dani, žádné jiné platby navíc platit nebudou.

OBZP a zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění musí být vždy placeno. Kdo není pro účely placení zdravotního pojištění zaměstnancem, osobou samostatně výdělečně činnou nebo státním pojištěncem (např. studentem, penzistou, příjemcem rodičovského příspěvku), ten si musí sám zdravotní pojištění platit jako osoba bez zdanitelných příjmů. Měsíční platba zdravotního pojištění pro OBZP v roce 2021 činí 2052 Kč a oproti roku 2020 se zvýšila o 81 Kč. Zdravotní pojištění si musí OBZP platit povinně, účast na důchodovém pojištění je však dobrovolná, s ohledem na budoucí důchodové nároky však správným rozhodnutím. V roce 2021 činí minimální dobrovolné důchodové pojištění 2482 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Finanční novinky 2021

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí