Zrušení superhrubé mzdy v příkladech

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Daň z příjmu fyzických osob se nově bude počítat opět z hrubé mzdy, jak je tomu bylo před zavedením institutu superhrubé mzdy. Podívejme se na praktický výpočet.

Do hrubé měsíční mzdy ve výši 4násobku průměrné mzdy se bude uplatňovat 15% sazba daně z příjmu, pro mzdu nad limit 23% sazba daně z příjmu. Daň z příjmu se bude počítat z hrubé mzdy zaměstnance a nikoliv ze superhrubé mzdy, daňový základ bude tedy nižší a dojde k daňové úspoře.

Superhrubá mzda byla totiž hrubá mzda zvýšená o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. V souhrnu odvádí zaměstnavatelé za zaměstnance na sociálním a zdravotní pojištění 33,8 % z hrubé mzdy, o tento odvod bude tedy v porovnání s rokem 2020 daňový základ nižší.

Vyšší sleva na poplatníka

Současně se zrušením institutu superhrubé mzdy se pro rok 2021 zvyšuje měsíční daňová sleva na poplatníka na 2320 Kč (v roce 2020 činila 2070 Kč). Zvýšením slevy na poplatníka si zaměstnanci finančně polepší o 250 Kč. Ostatní daňové slevy a daňové zvýhodnění na děti se nemění.

Praktický příklad

Paní Zuzana má hrubou mzdu 40000 Kč a při výpočtu daně z příjmu uplatňuje pouze základní daňovou slevu na poplatníka. Níže si vypočítáme, kolik měsíčně ušetří nižším odvodem na dani z příjmu fyzických osob. Částka sociálního a zdravotního pojištění se nezmění.

Výpočet v roce 2020

  • Základem daně je částka 53600 Kč (40000 Kč × 1,338, zaokrouhleno na stokoruny nahoru).
  • Daň z příjmu činí 8040 Kč (53600 Kč × 15 %).
  • Sleva na poplatníka 2070 Kč.
  • Měsíční záloha na dani z příjmu 5970 Kč (8040 Kč – 2070 Kč).

Nový výpočet v roce 2021

  • Základem daně je částka 40000 Kč (tedy pouze hrubá mzda).
  • Daň z příjmu činí 6000 Kč (40000 Kč × 15 %).
  • Sleva na poplatníka 2320 Kč.
  • Měsíční záloha na dani z příjmu 3680 Kč (6000 Kč – 2320 Kč).

Paní Zuzana bude mít měsíčně vyšší disponibilní příjem z důvodu nižší platby na dani z příjmu fyzických osob o 2290 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Finanční novinky 2021

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí