Paušální daň a důchod

štítky Daně Penze čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Při platbě měsíční paušální daně v roce 2021 v souhrnné částce 5469 Kč bude činit sociální pojištění 2976 Kč, což je více než minimální platba. Jaký to bude mít dopad na důchod?

Při výpočtu měsíčního státního důchodu je jedním ze dvou základních vstupních údajů průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky. Za roky výkonu samostatné výdělečné činnosti je to průměrný měsíční vyměřovací základ, tj. jedna dvanáctina částky, ze které bylo zaplaceno sociální pojištění.

OVZ nižší než minimální mzda

Pro rok 2021 činí minimální měsíční záloha na sociálním pojištění pro OSVČ, které dobrovolně nebudou účastny na paušální dani, částku 2588 Kč. Tato částka přitom odpovídá hrubé měsíční mzdě 8861 Kč. OSVČ platící minimální sociální pojištění musí tedy počítat s velmi nízkým státním důchodem, neboť jsou na tom výrazně hůře než zaměstnanci pracující za minimální mzdu.

Sociální pojištění při účasti na paušální dani

Účast na paušální dani bude pro OSVČ dobrovolná. Sociální pojištění v takovém případě bude činit 1,15násobek minimální měsíční zálohy, tedy 2976 Kč (2588 Kč × 1,15). Účelem je zvýšit souhrnný osobní vyměřovací základ a tím zajistit vyšší státní penzi v důchodu.

Praktický příklad

Pro zjednodušení budeme počítat, že pan Michal bude mít průměrnou hrubou měsíční mzdu za odpracované roky ve výši 8861 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 44 let. Dle výpočtové formule roku 2021 by měl pan Michal měsíční státní důchod 9399 Kč.

Paní Simona bude mít průměrnou hrubou měsíční mzdu za odpracované roky ve výši 10191 Kč, což odpovídá měsíční platbě na sociálním pojištění ve výši 2976 Kč. Při získání doby pojištění v rozsahu 44 let by dle výpočtové formule roku 2021 činil měsíční starobní důchod 10277 Kč.

Vlastní investice nutností

U nízkých záloh na sociálním pojištění hraje každá stokoruna měsíčně navíc významnou roli při výpočtu státního důchodu. Vytvoření vlastního finančního polštáře na penzi by však mělo být samozřejmostí pro všechny OSVČ. Vždyť při nízkých platbách nemusí dosahovat ani 10 tisíc korun.

Petr Gola

Další články k tématu Paušál a daň

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí