Podnikání po škole

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Někteří studenti začali vykonávat samostatnou výdělečnou činnost od září letošního roku. Za rok 2020 musí tedy odevzdat nejenom daňové přiznání, ale i přehledy o příjmech a výdajích.

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti během studia se jedná o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. V takovém případě nemusí být při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění dodržen minimální vyměřovací základ, sociální i zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu. Při zahájení samostatné výdělečné činnosti po ukončení studia se však jedná o klasickou hlavní samostatnou výdělečnou činnost s povinností výpočtu sociálního a zdravotního pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Sleva na studenta náleží

Za rok 2020 vzniká nárok na slevu na poplatníka i osobám samostatně výdělečně činným, které statut studenta splňovaly pouze po část roku. Za každý měsíc ve výši 335 Kč. Sleva na poplatníka náleží v plném rozsahu, za rok 2020 tedy v částce 24840 Kč. Při zahájení samostatné výdělečné činnosti se platí minimální měsíční zálohy na sociálním a zdravotním pojištění.

Praktický příklad

Pan Jan začal po ukončení střední školy od září 2020 vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk, tj. příjem ponížený o související výdaje, za čtyři měsíce činí 230000 Kč. Jak vysoké budou daně za rok 2020?

Daň z příjmu fyzických osob činí 6980 Kč (230000 Kč × 15 %) – sleva na poplatníka 24840 Kč a sleva na studenta 2680 Kč (335 Kč × 8 měsíců).

Sociální pojištění činí 33580 Kč (115000 Kč × 29,2 %), skutečný vyměřovací základ 115000 Kč (230000 Kč × 50 %) než minimální vyměřovací základ, proto se sociální pojištění počítá ze skutečného vyměřovacího základu. Od vypočteného sociálního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku, tj. 10176 Kč (4 × minimální měsíční záloha ve výši 2544 Kč).

Zdravotní pojištění činí 15525 Kč (115000 Kč × 13,5 %), opět je skutečný vyměřovací základ vyšší než minimální vyměřovací základ, proto se zdravotní pojištění počítá ze skutečného vyměřovacího základu. Od ročního zdravotního pojištění se odečtou zaplaceného zálohy během roku, tedy částka 9408 K č (4 × minimální záloha 2352 Kč).

Petr Gola

Další články k tématu Daně studentů

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí