Na co si dát pozor při vyplňování daňového přiznání?

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

Daňoví poplatníci se zdanitelnými příjmy dle § 7 až § 10 zákona o dani z příjmu musí vyplnit standardní čtyřstránkové daňové přiznání.

Základní termín pro doručení daňového přiznání za rok 2019 je do 1. dubna 2020, v případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se termín o tři měsíce prodlužuje. Na co je dobré pamatovat při vyplňování daňového přiznání?

Uvádí se všechny zdanitelné příjmy

Do daňového přiznání za rok 2019 je nutné uvést všechny zdanitelné příjmy a v příslušném členění. Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností nebo nájmem do daňového přiznání musí uvést i příjmy ze závislé činnosti ze zaměstnání, přestože z nich během roku byla odvedena zálohová daň z příjmu. Potřebné údaje získají z potvrzení o zdanitelných příjmech, které jim vydá zaměstnavatel a které je přílohou daňového přiznání. Výpočtu dílčího základu daně ze závislé činnosti jsou věnovány řádky č. 31 až č. 35.  Dílčí základy daně dle § 7 až § 10 se uvádí do řádků č. 37 až č. 41. Výsledný základ daně je potom v řádku č. 45.

Pozor na všechny odpočty

Daňový základ snižují nezdanitelný položky uvedené v § 15 zákona o dani z příjmu. Pokud na daňové odpočty vzniká nárok, tak se nevyplácí na ně zapomenout, neboť je výsledná daňová povinnost zbytečně vyšší. Všechny nároky na snížení daňového základu je nutno doložit jako přílohu, např. potvrzením banky o zaplacených úrocích z úvěru na bydlení. Nezdanitelné položky se uvádí do řádků č. 46 až č. 54. V řádku č. 55 je potom základ daně snížený o nezdanitelné položky a v řádku č. 57 se vypočítá 15% daň z příjmu. Daňoví poplatníci, kteří mají povinnost platit 7% solidární daň, ji vypočtou v řádku č. 59.

Sleva na poplatníka se nekrátí

Daňové slevy a daňové zvýhodnění na děti se uvádí do řádků č. 64 až č. 72. Základní sleva na poplatníka se uplatní vždy v plné nekrácené výši 24840 Kč. V případě, že je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus, a to právě ve výši rozdílu a uvede se do řádku č. 75.

Nezapomeňte na zaplacené zálohy a přílohy

V daňovém přiznání je nutné uvést zaplacené zálohy na dani z příjmu, ať už ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti v oddílu 7 na třetí straně daňového přiznání dole. K daňovému přiznání je zapotřebí přiložit všechny potřebné přílohy a daňové přiznání podepsat. Daňoví poplatníci, kterým vznikl nárok na daňový přeplatek, vyplní i žádost na poslední čtvrté straně dole, v takovém případě budou na poslední straně dva podpisy, k daňovému přiznání a k žádosti o zaslání přeplatku na účet.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí