Příloha číslo dva daňového přiznání

štítky Bydlení Daně čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Pro ostatní zdanitelné příjmy a příjmy z nájmu je zapotřebí vyplnit přílohu číslo dva daňového přiznání.

Příjmy dle § 9 a § 10 zákona o dani z příjmu mají v praxi nejenom zaměstnanci či osoby samostatně výdělečně činné, ale např. i penzisté či studenti, kteří žádné jiné zdanitelné příjmy nemají.

Pozor na časový test

Příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu je např. i příjem z prodeje nemovitosti nebo cenného papíru, jestliže není dodržen časový test pro daňové osvobození. Např. příjem z prodeje nemovitosti, ve které nebyla splněna podmínka bydliště, je od daně z příjmu fyzických osob osvobozen, jestliže k prodeji došlo po pěti letech od nabytí nemovitosti. Pokud měl prodávající v prodané nemovitosti bydliště, tak je časový test pouze dvouletý. U prodeje cenných papírů je časový test pro daňové osvobození tříletý. Dodržení časového testu pro daňové osvobození je dobré si pečlivě hlídat, v opačném případě snižuje nutnost zaplatit 15% daň z příjmu ziskovost prodeje.

Daňový základ z nájmu

Příjmy z nájmu se uvádí do řádku č. 201, výdaje do řádku č. 202 a hrubý zisk do řádku č. 203. Dílčí základ daně z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu potom do řádku č. 206. Stejná hodnota jako v řádku č. 206 se uvede i do řádku č. 39 na druhé straně standardního čtyřstránkového daňového přiznání. Výdaje pro příjmy z nájmu je možné uplatnit ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem.

Penzisté a nájem

Někteří penzisté pobírají pouze starobní důchod a k tomu pravidelný příjem z nájmu. Do ročního základu daně ve výši 165600 Kč jim nevzniká povinnost platit daň z příjmu fyzických osob, neboť i penzisté mají nárok na daňovou slevu na poplatníka v roční výši 24840 Kč. I když vyjde daňová povinnost nulová, tak je potřeba daňové přiznání na finanční úřad doručit. Důchody podléhají zdanění za rok 2019 pouze nad částku 480600 Kč. Takto vysoký důchod se pobírá zcela výjimečně a případná částka nad limit je zdanitelným příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí