Příloha číslo jedna daňového přiznání

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Při příjmech ze samostatné výdělečné činnosti během roku 2019 je nutné vyplnit přílohu číslo jedna daňového přiznání, a to bez ohledu na skutečnost, že samostatná výdělečná činnost trvala pouze po část roku nebo byla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost.

V příloze číslo jedna daňového přiznání se uvádí roční příjmy a roční výdaje ze samostatné výdělečné činnosti. Výdaje je možné uplatnit ve skutečné výši z daňové evidence či z účetnictví nebo se uplatní výdaje paušálem dle zákona o dani z příjmu. Formu stanovení výdajů je nutné v příloze číslo jedna daňového přiznání uvést.

Roční příjmy ze samostatné výdělečné činnosti se uvádí do řádku číslo č. 101, výdaje do řádku č. 102 a hrubý zisk (tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji) do řádku číslo č. 104. Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající více činností rozčlení příjmy a výdaje pro jednotlivé činnosti v tabulce na konci první stránky.

Rozdílný výdajový paušál

V praxi dochází k situaci, že některé OSVČ vykonávají více činností, pro které je odlišný výdajový paušál, neboť sazba výdajového paušálu se liší dle vykonávané činnosti, např. tedy 80% a 60% výdajový paušál nebo 60% a 40% výdajový paušál. I tyto skutečnosti je potřeba uvést. Při výkonu více samostatných činností je nutné uplatnit výdajový paušál pro všechny příjmy nebo pro žádné. Nelze pro jednu činnost uplatnit výdajový paušál a pro druhou vést účetnictví. Ve výdajovém paušálu jsou zahrnuty všechny výdaje a nad rámec výdajového paušálu nelze uplatnit již žádné částky.

Spolupracující osoba

Řada osob samostatně výdělečně činných spolupracuje ve výkonu své samostatné činnosti s manželkou (manželem) nebo s dětmi. Spolupráce může přinést zajímavou finanční úsporu. OSVČ, které rozdělují zisk na spolupracující osobu, uvedou v příloze číslo jedna daňového přiznání i řádky č. 107 a č. 108. Spolupracující osoba vyplní ve svém daňovém přiznání řádky č. 109 a č. 110.

Dílčí základ daně

V řádku č. 114 daňové přílohy číslo jedna daňového přiznání je tedy vypočten dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 zákona o dani z příjmu. Tato částka se následně uvede do řádku č. 37 na druhé straně standardního čtyřstránkového daňového přiznání. Daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti uvedený v příloze číslo jedna se uvádí i do přehledů o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a Okresní správu sociálního zabezpečení.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí