Daň z příjmu fyzických osob 2019

Daň z příjmů fyzických osob činí 15 procent ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (podnikatelé) si její výši vypočtou na základě daňového přiznání. To ale vyplňují jen v případě, pokud jejich roční výdělek za rok 2014 přesáhl 15 tisíc korun nebo pokud jsou ve ztrátě. Za zaměstnance odvádí tuto daň zaměstnavatel.

Praktické

Populární na Dům financí